Laatste editie: Juli 2017 Home › Informatie

Colofon

De Nijmeegse Stadskrant verscheen voor het eerst in 1982 uit onvrede met de
plaatselijke pers en wordt gemaakt door een collectief van vrijwilligers. Om
journalistiek onafhankelijk te zijn, bedruipt De Nijmeegse Stadskrant zichzelf.
De krant is ondergebracht in een gelijknamige stichting die niet op winst is
gericht.

De Nijmeegse Stadskrant kan op ruim 220 verspreidingspunten worden meegenomen.
Experimenteel wordt De Nijmeegse Stadskrant in delen van Nijmegen huis aan huis
verspreid. De redactionele pagina’s worden bekostigd door een beperkt
aantal advertentiepagina’s.

oplage 12.500


Auteursrechten voorbehoudenContactgegevens

Adres Telefoonnummer

Postbus 265, 6500 AG Nijmegen

024 - 388 85 07

   
E-mail Website

redactie@denijmeegsestadskrant.nl

www.denijmeegsestadskrant.nl

   
KVK-nummer Bankrekening

41056233

NL 03 INGB 0004 298 036

   

Medewerkers

Redactie Foto

Maarten Beekman
Pim van Ginneken
Erik Janssen
Bernadette Kral
Marcel Rutten
Mariët Mensink
Kim Saris
Loes Tijssen

Jan Lintsen

   
Eindredactie Eindcorrectie

Max van Wel

Maarten van den Bosch

   
Opmaak Druk

Rob Mols foto/grafisch

Hoekstra Krantendruk, Emmeloord

   
Acquisitie ICT

Erik Janssen
Mariët Mensink

Dick Tanis

   
Penningmeester Algemeen

Erik de Bruin

Marc Scheenen

   

Website

Onderhoud Design & Development

Dick Tanis

Stef Schwachöfer
www.seravee.nl


Extra dank aan Joris Teepe
voor de vele jaren inzet voor de website

  • De Nijmeegse Stadskrant
  • Postbus 265, 6500 AG Nijmegen
  • tel: 024 - 388 85 07
  • redactie@denijmeegsestadskrant.nl