Laatste editie: Juli 2017 HomeApril 2017 › Kort & Bondig

Kort & Bondig

Met een fris, nieuw kapseltje De Nijmeegse Stadskrant steunen. Kapper Theo Knoop, van kapperszaak Zegt u het maar!, knipt iedereen in model met zijn kwaliteitsteam op zondag 23 april tijdens de open dag van het Honigcomplex, waar hij een nieuwe zaak opent. „Van 9.00 uur tot 17.00 uur knippen we aan één stuk door klanten en 100 procent is dan voor de krant”, aldus de enthousiaste Theo Knoop. Neem plaats in zijn stoel, kies een kapsel en lees ondertussen De Nijmeegse Stadskrant. Theo Knoop draagt dit unieke medium dat wordt gemaakt door een collectief van vrijwilligers een warm hart toe en schenkt daarom de opbrengst van deze dag aan De Nijmeegse Stadskrant.

— & —

Extrapool presenteert een nieuw initiatief: de Klankbord Sessies. Dit biedt artiesten de gelegenheid binnen de disciplines Sound, Art en Print om nieuwe concepten aan het einde van het ontwikkelstadium te tonen aan een klein, geïnteresseerd publiek. Met dit initiatief biedt Extrapool makers de mogelijkheid om de vertaalslag van atelier naar publiek te maken. Het publiek krijgt op zijn beurt een unieke kans om projecten die nog in de kinderschoenen te staan op het podium te zien en te fungeren als een ludiek klankbord. Wie een goed idee wil toetsen aan publiek, kan zich inschrijven via kunst@extrapool.nl. Zaterdag 15 april van 20.30 – 23.30 uur, Extrapool, Tweede Walstraat 5 in Nijmegen, entree: vrijwillige bijdrage.

— & —

Wat bepaalt of een kunstwerk mooi of lelijk is? Is dat het kunstwerk zelf, de plek waar het zich bevindt of is het enkel een eigenschap van de kijker? En welke rol speelt cultuur? Kunnen we Afrikaanse of Japanse kunst net zo goed beoordelen als West-Europese? Wat gebeurt er eigenlijk wanneer we naar beeldende kunst kijken? Filosoof en estheticus Jeroen Linssen is universitair docent praktische filosofie aan de Radboud Universiteit. Voor deze filosofieworkshop Kijken naar kunst. Hoe doe je dat? verwijst hij onder meer naar de filosoof David Hume, die daarmee worstelde: „Ook al is het zeker dat schoonheid geen eigenschap is van een object maar alleen het effect is van een bepaald gevoel, toch moet men toegeven dat sommige objecten beter in staat zijn om die gevoelens op te roepen dan andere.” Woensdag 19 april van 19.30 tot 21.30 uur in de Thiemeloods aan de Leemptstraat 34. Deelname vijf euro. Medewerkers van de RU, studenten, Radboud Reflects-abonnementhouders en Alumni Benefits Card-houders hebben gratis toegang.

— & —

Een woeste, warme, wulpse woensdag. Onder die titel biedt café The Shuffle een relaxt avondje met een overvloed aan personeel om bezoekers te gerieven. Met NutKees voor het knabbelen aan noten, CigaretteKees voor de rookwaren, Keesbook & Okeesjon voor het daten, Captain Kees voor de muziek, en In Kees Of Emergency & CommuniKees voor een goed gesprek zonder inhoud! Woensdag 19 april van 19.00 tot 1.00 uur, café The Shuffle, Berg en Dalseweg 200 in Nijmegen.

[Reageren op dit artikel? Neem contact op met de redactie via het contactformulier]
 

Social Media:

Laatste editie:

  • De Nijmeegse Stadskrant
  • Postbus 265, 6500 AG Nijmegen
  • tel: 024 - 388 85 07
  • redactie@denijmeegsestadskrant.nl