Laatste editie: Juli 2017 HomeDecember 2016 › Steenkolenengels voor een Groene Hoofdstad

Steenkolenengels voor een Groene Hoofdstad

[ fotovisie ]
geïllustreerde column

Ze moeten wat hebben gegniffeld in Brussel op 1 juli van dit jaar. Nijmegen verzorgde toen een internationale presentatie over hoe de gemeente erin slaagde voor 2018 de titel Europese Groene Hoofdstad in de wacht te slepen, nadat twee eerdere pogingen voor 2016 en 2017 op niets uitliepen.

De voorstelling werd verzorgd door gemeente­amb­te­naar drs. Ton Verhoeven, volgens zijn LinkedIn al 13 jaar „Sr Adviseur Water en Groen at Gemeente Nijmegen”. Hij vertoonde er maar liefst 43 sheets die op de website van de Europese Commissie staan en waarvan we er hier zes veel­zeg­gende tonen.

kaart van Nederland voor 1980 met daarop Amsterdam en Nijmegen op de verkeerde positie gemarkeerd.Nijmegen ligt in Arn­hem en Amsterdam aan de kust?
sheet met tekst Room for the WaalEen kamer voor de Waal?

De nijvere Ton Verhoeven, volgens de eerste sheet gepromoveerd tot „Advisor Climate Adaptation Municipality of Nijmegen”, introduceert op zijn derde sheet de ligging van onze stad. Dat doet hij met een gedateerde kaart van Nederland die afkomstig lijkt uit een oude Bosatlas van zijn mid­del­bare­schooltijd, zie linksboven. Zo ontbreekt daarop de in 1986 voltooide Ooster­schelde­kering. Maar zien we dat nou goed? Jawel, de vette rode cirkels die Nijmegen aanduiden, staan heus om Arnhem. En Amsterdam ligt met een rode stip ineens aan de kust.

Op de achtste sheet wordt met een prachtig plaatje het project Ruimte voor de Waal onder de aan­dacht gebracht, zie hier rechtsboven. De Louis van Gaal-achtige vertaling naar Room for the Waal moet toch wel verbaasde gezichten hebben opgeleverd.

sheet met tekst New bridge and coal fire plant is closed downJammer, de nieuwe brug wordt meteen gesloten?

Zo geheid ook bij de elfde sheet met als kop New bridge and coal fire plant is closed down, zie hier links. Een fraaier voorbeeld van steenkolenengels voor een kolengestookte elektriciteitscentrale oftewel coal-fired power plant is er bijna niet. En door het ontbreken van een essentiële komma staat er dat de nieuwe brug is gesloten.

Grappig is voorts de sheet met tips, zie rechts­onder. Als tweede staat daar vermeld dat je moet beschikken over mensen die heldere en korte teksten kunnen schrijven. Misschien belangrijk daaraan toe te voegen: in foutloos Engels. De voorlaatste tip op die sheet is wel erg op het niveau van een spreekbeurt voor de klas met de messcherpe conclusie: „Je moet heel veel dia­gram­men, plaatjes en tabellen hebben over alle milieuthema’s”. Om te besluiten met het advies: „Je moet beleidsplannen hebben”. Jeetje!

sheet met spreekbeurtachtige teksten over verkiezingsnervositeitEen nerveuze toestand telkens!
sheet met open deur tipsOpen deuren intrappen: afbeeldingen zijn belangrijk!

Ridicuul begint het te worden met de sheet over de keren dat Nijmegen meedong, zie linksboven. Wat moeten het zenuwslopende jaren zijn geweest. Over de aanvraag voor 2016 staat kinderlijk geschreven: „We waren erg nerveus”. Over de aanvraag voor 2017: „We waren minder nerveus”. En over de winnende aanvraag voor 2018: „We waren opnieuw erg nerveus”.

sheet met nog meer kleutertaal en DunglishZoals een Oudhollands spreekwoord luidt: the cost goes before the benefit out!

Alvorens te besluiten, volgen nog de belangrijkste bevindingen, zie hiernaast. Als uitsmijter stelt Verhoeven in schrijnend Dunglish dat meedingen kostbaar is, maar dat je de kosten op lange termijn twee tot drie keer terugverdient. Waarop dat is gebaseerd, is onduidelijk, maar we hopen het met hem van harte. Dan is het misschien net kos­ten­dek­kend gezien de twee eerder mislukte pogingen en het totale bedrag van ongeveer 180.000 euro.

Voor wie meer komische blunders wil zien zoals „Infiltrate storm water in a visible way”, „to much” en „puzzle” op eenzelfde sheet ook als „puzzel” geschreven, staat hieronder een link naar de volledige presentatie.

Volledige presentatie (bron)

tekst: Erik Janssen, Max van Wel

[Reageren op dit artikel? Neem contact op met de redactie via het contactformulier]
 

Social Media:

Laatste editie:

  • De Nijmeegse Stadskrant
  • Postbus 265, 6500 AG Nijmegen
  • tel: 024 - 388 85 07
  • redactie@denijmeegsestadskrant.nl