Laatste editie: Juli 2017 HomeDecember 2016 › Jimmy’s: trefpunt voor jeugd

Jimmy’s: trefpunt voor jeugd

Jongeren voor jongeren

Welzijnsorganisatie Tandem richtte samen met jongeren twee jaar geleden een regionale afdeling van Jimmy’s op. Dit jongerennetwerk biedt on­der­steu­ning bij het ontplooien van talenten en biedt hulp bij problemen.

Jimmy’s ontstond in Groningen als antwoord van twee welzijnswerkers op de vraag van die ge­meen­te hoe ze jongeren beter konden bereiken. Al snel namen andere steden het idee over en twee jaar geleden nam Welzijnsorganisatie Tandem het initiatief hiervoor in Nijmegen.

Jimmy’s is een plek voor en door jongeren, waar jonge mensen met hun talenten, ideeën en vragen terechtkunnen. Leeftijdsgenoten verwelkomen zelf nieuwkomers die vervolgens worden gekoppeld aan jongeren met een zelfde interesse om een idee samen te onderzoeken en uit te bouwen. Als er een probleem is zijn er korte lijntjes naar hulpverleners.

foto van een groep jongeren bij Jimmy’sVan links naar rechts Mycha Kilian, Lisanne Bron, Aleksandr Stommels en Stephan Spieker.

De meeste van de tweehonderd jongeren die Jim­my’s dit jaar bezochten, kwamen voor een vraag, stage of onderzoek. Zo’n vijftien jongeren komen wekelijks en vormen een kerngroep. Levi van Dijk (24 jaar) en Mycha Kilian (23 jaar) zijn er bijna van­af het begin bij. Kilian: "Omdat ik hier met mijn ideeën aan de slag kan met andere jong­e­ren en professionals, kom ik hier nog steeds." Van Dijk: "Twee jaar geleden startten we met dertig actieve jongeren, vrij divers qua et­ni­ci­teit, ge­slacht en op­leiding. Voor elk nieuw project, ac­ti­vi­teit of nieuwe vraag zoeken we jongeren die hier­mee aan de slag willen gaan. De groep is jammer genoeg minder divers geworden, vooral qua et­ni­ci­teit. En de mei­den komen haast alleen als stagiaires. Dat willen we veranderen."

Oplossingen

Het Oranjefonds en de provincie Gelderland subsidiëren Jimmy’s voor drie jaar met 97.000 euro. Daarna moet Jimmy’s zelfstandig zijn. Ten minste 10.000 jongeren moeten Jimmy’s in 2017 weten te vinden. Tandem huurt vanaf mei op verzoek van de jongeren een ruim pand voor Jimmy’s op de Van Berchenstraat 3. Een van de twee parttimekrachten is de Lisanne Bron (25 jaar). "Bij Jimmy’s hebben jongeren de regie. Mijn taak is hen te ondersteunen en het netwerk van on­der­steun­en­de professionals uit te breiden. Elke week is er spreekuur in ons pand van een schuld­hulp­ver­lener, de jongerenrechtswinkel en een ondersteuner voor jonge mantelzorgers voor jongeren op zoek naar oplossingen."

Een voorbeeld van een jongere met een plan is Stephan Spieker (27 jaar), administratief me­de­wer­ker. "Ik was nogal verlegen, maar heb met hulp van andere Jimmy’s een eigen bedrijfje voor gra­fische vormgeving opgezet". Of Aleksandr Stommels (24 jaar): "Ik ben initiatiefnemer van een landelijke werkgroep van Jimmy’s voor jongerenuitwisseling. Ik reis veel om contacten te leggen met andere jongeren, ook buiten Nederland".

Van Dijk: "We willen de stem van jongeren overal laten horen waar dat zinnig is. Daarom hebben we samen met de gemeente een profiel gemaakt voor de functie van jeugdverbinder, om jongeren bij het beleid te betrekken met hun meningen en wensen. Ons straatteam heeft onder anderen samen met de jeugdverbinder zo’n driehonderd jongeren benaderd om te horen wat zij belangrijk vinden."

De jeugdverbinder
Joppe Heiligers (34 jaar) is voor de periode van een jaar de Nijmeegse jeugdverbinder. "Ik zorg ervoor dat jongeren van allerlei milieus, culturen en opleidingen mee kunnen praten over thema’s die zij belangrijk vinden op een manier die bij hen past." Jongeren zijn onder andere bezig met huisvesting, voortijdig schoolverlaten, werk zoeken en gezondheid. Samen met Jimmy’s en HAN-studenten benadert Heiligers jongeren actief. Met zestig jongeren bespraken zij hun ideeën voor gezonder leven. Daaruit kwamen praktische oplossingen, zoals het idee om in de schoolkantine korting te geven op gezonde producten opdat die meer worden gegeten. Op het gemeentehuis onderhoudt Heiligers contacten met de afdelingen die bezig zijn met jongerenbeleid zodat ze weten wat de wensen en behoeften van jonge Nijmegenaren zijn. Daarnaast coördineert Heiligers projecten variërend van het oprichten van jongerenraden, het betrekken van jeugd bij de herinrichting van het Joris Ivensplein, zorgen dat jongeren met ervaring met de jeugdzorg hun verhaal doen en een vlogcursus voor ambtenaren. Heiligers: "Er is nu meer aandacht voor de inbreng van jongeren, maar een structuur waarmee jongeren permanent een stem krijgen, realiseer je niet even snel in een jaartje."

Info: jeugdverbinden.nl

foto’s: Jan Lintsen en Mariët Mensink

[Reageren op dit artikel? Neem contact op met de redactie via het contactformulier]
 

Social Media:

Laatste editie:

  • De Nijmeegse Stadskrant
  • Postbus 265, 6500 AG Nijmegen
  • tel: 024 - 388 85 07
  • redactie@denijmeegsestadskrant.nl