Laatste editie: Juli 2017 HomeOktober 2016 › Burgerbegroting - Hoe gaat het nu?

Burgerbegroting - Hoe gaat het nu?

cartoon over de burger met een zak geld met het dilemma kiezen voor de gemeenteraad of zelf beslissen het uit de delen

Politiek hoogtepunt in elk zittingsjaar van de ge­meenteraad vormt de begrotingsbehandeling. Meestal vindt die vroeg in het najaar plaats. Het vaststellen van de begroting is een belangrijke bevoegdheid van de gemeente­raad. Het college van burgemeester en wethouders doet voorstellen voor nieuwe uitgaven en bezuinigingen voor het komende jaar. Vervolgens bespreekt de ge­meen­teraad de plannen, voert wijzigingen door en stelt ten slotte de begroting vast. Het college heeft zich daaraan dan te houden.

Nu is de quizvraag: ontdek in deze gang van zaken nu eens uw inspraak, uw deelname aan het beleid, uw keuze. Kortom, krijg je als burger het gevoel dat je hierin een rol speelt? Inderdaad, het strekt zich niet verder uit dan het vakje op het stembiljet voor die bepaalde partij op die dag van de vier­jaarlijkse verkiezingen en het programma dat deze partij zegt te willen realiseren. De directe invloed van de burger op de jaarlijkse begroting is beperkt. Weliswaar kan iedereen lid worden van een politieke partij en gekozen worden in de gemeenteraad, maar dat doen er slechts weinigen. Het is duidelijk dat in dit proces de burger minimaal betrokken is bij het tot stand komen van de uiteindelijke begroting. Laat staan bij de keuzes die worden gemaakt.

Cartoon: Freek Janssen

[Reageren op dit artikel? Neem contact op met de redactie via het contactformulier]
 

Social Media:

Laatste editie:

  • De Nijmeegse Stadskrant
  • Postbus 265, 6500 AG Nijmegen
  • tel: 024 - 388 85 07
  • redactie@denijmeegsestadskrant.nl