Laatste editie: Juli 2017 HomeOktober 2016 › Burgerbegroting - Hoe ziet de begroting 2017 van Nijmegen eruit?

Burgerbegroting - Hoe ziet de begroting 2017 van Nijmegen eruit?

De begroting van de gemeente Nijmegen omvat voor 2017 ruim 678 miljoen euro aan uitgaven. Alsof je een emmer leeggooit. Per inwoner van Nijmegen is dat ongeveer 3.962 euro. Daar staan ruim 681 miljoen euro aan inkomsten tegenover. De verdeling naar specifieke programma’s, zoals bestuur en middelen, cultuur, onderwijs en zorg staat in deze grafiek. Een specificatie van de diverse begrotingen is te vinden op de website van de gemeente nijmegen.begroting-2017.nl.

Staafdiagram begroting Nijmegen 2017Stadsbegroting 2017 gemeente Nijmegen met de verdeling van de verschillende gemeenteprogramma’s. Bron: nijmegen.begroting-2017.nl

diagram: Dick Tanis

[Reageren op dit artikel? Neem contact op met de redactie via het contactformulier]
 

Social Media:

Laatste editie:

  • De Nijmeegse Stadskrant
  • Postbus 265, 6500 AG Nijmegen
  • tel: 024 - 388 85 07
  • redactie@denijmeegsestadskrant.nl