Laatste editie: Juli 2017 HomeJuli 2016 › Dik Hout - Vluchtelingen

Dik Hout - Vluchtelingen

logo Dik Hout

Wij willen dat onze vluchtelingen kunnen terugkeren naar Nijmegen! Om te zorgen dat de van Heumensoord overgeplaatste vluchtelingen zich kun­nen vestigen in onze stad, startten begin mei enkele Nijmegenaren een petitie met deze strekking die door honderden ondertekend is.

Typisch Nijmegen. Dat is nog eens een ander geluid dan het gejeremieer van verongelijkte burgers die opgehitst door Wilders zich verzetten tegen de komst van opvangcentra.

Die aangewakkerde angst voor een tsunami aan vreemdelingen toont weer eens pijnlijk aan dat de gemiddelde mens niet met getallen kan omgaan. ‘Ongecijferdheid’ noemt John Allen Paulos dat treffend in zijn gelijknamige boek. Ook al zou de EU jaarlijks twee miljoen vluchtelingen krijgen te verwerken, het dubbele van 2015, dan nog stelt dat weinig voor.

De EU telt meer dan 500 miljoen inwoners. Het opnemen van 2 miljoen nieuwkomers is dan een toename van de bevolking met nog geen 0,4 procent. Om zoiets een tsunami te noemen, is pure volksverlakkerij. In dat tempo duurt het nog eeuwen vooraleer de nieuwkomers een meerderheid vormen. Terecht stelt Frau Merkel: „Wir schaffen das”.

Het is allemaal peanuts in vergelijking met Libanon, waar op een bevolking van vier miljoen meer dan een miljoen vluchtelingen zijn. En dat terwijl Libanon – een land dat in oppervlakte nog geen kwart (!) van Nederland beslaat – zelf ook nog eens anderhalf miljoen arme inwoners telt. Dat die opvang in de regio niet uit de hand loopt, is te danken aan het ontbreken van polariserende politici, aldus een VN-woordvoerder in het Financieele Dagblad.

Europa is afhankelijk van nieuwkomers wil het de huidige welvaart kunnen behouden. Zestien jaar geleden publiceerde de VN al een rapport waarin staat dat Europa tot 2025 minstens 159 miljoen immigranten nodig heeft. Dat is aanzienlijk meer dan wat nu binnenkomt. In Denemarken loopt dit jaar een reclamecampagne die stellen moet aanzetten kinderen te fokken, terwijl de ontvolking veel effectiever tegen is te gaan door vluchtelingen op te nemen in plaats van deze te weren.

Om van een islamitische dreiging te spreken, is weinig steekhoudend. Reken maar dat moslims die gevlucht zijn voor oorlogsgeweld en IS-terreur bereid zijn hun hier gevonden veilige haven te ver­de­dig­en. Net zoals de (protestantse) christenen die vanaf eind zestiende eeuw naar Nederland vlucht­ten vanwege de gruwelijke vervolging door (katholieke) christenen. Die enorme toestroom van nieuwkomers vormde tijdens de Tachtigjarige Oorlog tegen Spanje het fundament voor onze Gouden Eeuw.

Opvallend was dat bij het overlijden van ‘s werelds grootste bokser Muhammad Ali niets negatiefs werd gezegd over zijn bekering tot de islam, die zo vaak wordt afgeschilderd als een achterlijke godsdienst. Gezien de haatzaaierij die moslims op dezelfde hoop gooit als terroristen, kan on­der­hand vrij naar John Lennon worden gezegd: „Muslim is the nigger of the World”.

Allemaal louter het gevolg van onbekend maakt onbemind. Wie zich echter een beetje inleeft in de achtergronden van de vluchtelingen, trapt daar niet in. Dat blijkt wel uit de bijval waarmee Nij­me­gen­a­ren de voorheen in Heumensoord opgevangen vluchtelingen voor hun stad willen behouden.

[Reageren op dit artikel? Neem contact op met de redactie via het contactformulier]
 

Social Media:

Laatste editie:

  • De Nijmeegse Stadskrant
  • Postbus 265, 6500 AG Nijmegen
  • tel: 024 - 388 85 07
  • redactie@denijmeegsestadskrant.nl