Laatste editie: Juli 2017 HomeDecember 2015 › Geld is niet het probleem

Geld is niet het probleem

De lokale omroep N1 is weer gered. Waar het gemeentebestuur weinig voelde voor een nieuwe reddingsoperatie, intervenieerde de raad door in november unaniem een motie aan te nemen. Het standpunt dat onafhankelijke lokale nieuwsgaring belangrijk is, won het vooralsnog van het gegeven dat N1 zijn ambities, in ieder geval financieel, niet heeft weten waar te maken. In 2015 komt er bovenop de reguliere subsidies van ongeveer 130.000 euro nog een extra bedrag van 85.000 euro en in 2016 50.000 euro.

Het is niet de eerste keer dat deze omroep aanvullende middelen krijgt. Bovenop de normale subsidies kwam de gemeente vorig jaar al met 80.000 euro extra over de brug en eerder dit jaar met 50.000 euro. Daaraan werden prestatieafspraken verbonden. Zo moest N1 samenwerken met lokale omroepen in de regio en meer eigen inkomsten verwerven. Nadat het gemeentebestuur een nieuwe aanvullende subsidieaanvraag in oktober van dit jaar afwees omdat er bij N1 nog geen zicht is op verbeteringen, luidde de omroep de noodklok.

N1 is niet de enige lokale omroep die kampt met financiële problemen. Het Commissariaat voor de Media concludeerde in 2013 dat bijna eenderde van die omroepen met financiële problemen kampen. De belangrijkste reden hiervoor is dat gemeenten minder uitkeerden dan een richtbedrag van 1,30 euro per huishouden. De gemeente Nijmegen zit door de aanvullende subsidies in de afgelopen twee jaar ruim boven die norm.

Het geld is vermoedelijk dus niet het belangrijkste probleem van N1. Dat zit waarschijnlijk meer in de kunst om een organisatie met veel vrijwilligers draaiende te houden. In 2011 is een soortgelijke conclusie al eens getrokken in een onderzoek in opdracht van de gemeente. Daarin staat dat de lokale omroep zich snel heeft ontwikkeld en met inzet van veel vrijwilligers een aanbod realiseert dat voldoet aan de voorschriften van het Commissariaat voor de Media. Keerzijde daarvan, aldus het rapport, zijn interne problemen, zoals stijgende kosten en een informeel opererende organisatie. Interne problemen bij N1 bleven ook in de jaren erna bestaan, zo getuige de crisis die leidde tot het opstappen van het bestuur in 2014.

Het belang van een onafhankelijke lokale omroep is de belangrijkste reden dat de raad N1 afgelopen november opnieuw het voordeel van de twijfel gaf. Dit argument is in de afgelopen tijd kracht bijgezet in verschillende media. Nieuwsuur berichtte op 2 december dat lokale en regionale media de nieuwe taken van gemeenten op het gebied van de jeugdzorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet nauwelijks volgen. Een stad van 170.000 inwoners verdient een professioneel opererende omroep die over die onderwerpen bericht.

Volgens N1 zijn er in de afgelopen maanden de nodige wijzigingen doorgevoerd. Het is te hopen voor N1, de gemeenteraad en alle nieuwsliefhebbers in de stad, dat het niet blijft bij beterschap beloven. Het voordeel van de twijfel kan immers ook een keer omslaan in het nadeel ervan.

[Reageren op dit artikel? Neem contact op met de redactie via het contactformulier]
 

Social Media:

Laatste editie:

  • De Nijmeegse Stadskrant
  • Postbus 265, 6500 AG Nijmegen
  • tel: 024 - 388 85 07
  • redactie@denijmeegsestadskrant.nl