Laatste editie: Juli 2017 HomeMaart 2015 › Stadskrantstatendebat: Investeringsprogramma

Stadskrantstatendebat: Investeringsprogramma

Dit artikel is een onderdeel van het Stadskrantstatendebat. Lees meer hier

SP – Investeringsprogramma

Agnes Lewe (SP): „De Nuon-gelden willen wij investeren in energiezuinige sociale woningbouw én in cultuur. Die sector is schromelijk verwaarloosd.”

De SP pleit voor een Gelders investeringsprogramma. „Wat ons betreft”, zegt Agnes Lewe, nummer drie op de lijst van de SP, „gebruikt de provincie de komende acht jaar één miljard uit de spaarpot van de Nuon-opbrengsten voor investeringen in de samenleving.” Zij denkt hierbij aan het openbaar vervoer, waaronder dubbelspoor in de Achterhoek en de elektrificatie van de Maaslijn. Daarnaast wil de SP dat de provincie doorgaat met het bouwen van sociale, en tevens duurzame, huurwoningen en bestaande sociale huurwoningen, vooral die in de krimpgebieden, verduurzaamd worden. Ze gaat verder: „We willen investeren in de verwaarloosde cultuursector en bibliotheken in stand houden.” Tot slot vraagt de SP aandacht voor kleinschaligheid. Lewe: „Op álle gebieden. Geen megastallen, geen megakassen. Qua verkeer willen we niet alleen aandacht voor de steden, maar ook voor de dorpen. Geen superprovincies, maar alles klein en dicht bij de mensen. Zoals je dat verwacht van de SP.”

D66-lijsttrekker Michiel Scheffer ziet in dit betoog de SP als partner voor een investeringscoalitie. „Ook wij willen 1,2 miljard investeren, al willen we niet alleen duurzame nieuwbouw van sociale huurwoningen, maar ook van betaalbare koopwoningen. Daarmee creëer je tevens draagvlak voor de energieomslag. Wel zien we graag dat het geïnvesteerde geld weer terugkomt bij de provincie. Weggeven is slechts een eenmalige impuls. Je moet mensen prikkelen om te investeren.”
  Peter Kerris, lijsttrekker voor de PvdA sluit zich hierbij aan. „Waarom niet vijftigduizend euro krediet verstrekken aan woningeigenaren om hun woning te verduurzamen? Tegen een lage rente werken ze zo mee aan de energieomslag en geven ze de bouw een impuls.” Ook Fredrik Peters (VVD) is voor. „Anders wordt de provincie weer gezien als Sinterklaas. Je wilt de rentebaten kunnen gebruiken voor nieuwe investeringen.”
  Lewe reageert op Peters. „De SP is helemaal niet tegen het investeren met kredieten, maar je moet het wel zorgvuldig doen.” Die mening deelt Kerris: „Energiebedrijven of startende ondernemers ontvangen wel vaak snel krediet. Maar in de cultuursector ligt dat anders. Daar wil men wel ondernemend zijn, maar kan het vaak niet.” GroenLinks-lijsttrekker Nelson Verheul ziet, samen met de SP, cultuur als een belangrijke waarde, die zelfs van economische betekenis is voor de provincie. „Cultuur levert een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad”. Peters vindt cultuur zeker belangrijk, maar: „Voor elke bijdrage van de overheid vragen wij de cultuursector om vijftig procent via eigen middelen te vergaren. Daarmee stimuleren wij cultureel ondernemerschap. Die vijftig procent is niet altijd haalbaar, dus je moet flexibel zijn. Maar het ondernemerschap is wel ons uitgangspunt.” Scheffer: „Dan moet je als provincie wel het goede voorbeeld geven en niet gaan hakken in de regeling waarin is bepaald dat bij investeringen in de infrastructuur één procent moet worden besteed aan cultuur.” Over het behoud van de bibliotheken vraagt Scheffer zich af of die per se een eigen pand moeten hebben. „Het gaat meer om de voorziening, die wil je in stand houden. Een bibliotheek kan prima in een school of wijkcentrum gevestigd zijn.” Daar kan Lewe best mee leven, mits het goed werkt.
  Dan gooit Verheul het op een ander door de SP aangekaart thema: dat van de megastallen. „Wij zien ook liever kleinschaligheid voor de boeren binnen een regionale economie. Varkensflats passen niet in Gelderland. De provincie moet daar paal en perk aan stellen door milieu- en omgevingsregelgeving.” „Waarom willen we via de ruimtelijke ordening de vleesconsumptie beïnvloeden?”, vraagt Scheffer. „Je kunt ook alles integreren, een varkensflat met daartegenaan een slachterij. Je komt niet onder meer efficiënte maatregelen uit, zolang mensen vlees willen voor acht euro per kilo.” „Juist”, zegt Verheul, „en dát moet je niet willen ondersteunen. Laat boeren gewoon boeren in plaats van ze te dwingen industrieel te werken.”

[Reageren op dit artikel? Neem contact op met de redactie via het contactformulier]
 

Social Media:

Laatste editie:

  • De Nijmeegse Stadskrant
  • Postbus 265, 6500 AG Nijmegen
  • tel: 024 - 388 85 07
  • redactie@denijmeegsestadskrant.nl