Laatste editie: Juli 2017 HomeMaart 2015 › Faillissement niet het einde van de Hortus

Faillissement niet het einde van de Hortus

Vrijwilligers nemen heft in eigen hand

Loon krijgen ze al maanden niet meer. Toch geven de medewerkers van Hortus Arcadië niet op. Nadat de vorige eigenaar, Tom Bade, in januari dit jaar besloot om de handdoek in de ring te gooien, bekijkt een initiatiefgroep van vrijwilligers en andere betrokkenen hoe ze de Hortus een toekomst kan geven.

Vrees wordt bewaarheid voor Hella Wielsma, als zij eind januari dit jaar te horen krijgt dat Tom Bade, eigenaar van Triple E, de stekker uit Hortus Arcadië trekt. De plek waarvoor Wielsma zich, samen met vier collega’s van Triple E en een dertigtal vrijwilligers, al jaren met veel liefde inzet. „We wisten dat er betalingsproblemen waren, omdat we sinds september geen loon meer ontvingen”, zegt Wielsma.

In oktober stopte de horeca, die bij Hortus Arcadië was ondergebracht in een aparte bv. „Toen gingen we zelf maar soep koken. Dat liep als een trein en was veel goedkoper”, aldus Wielsma. Ondanks het uitblijven van loon bleven de medewerkers komen.

Afgelopen december moesten ze op gesprek bij het UWV. Daar hoorden ze dat ze niet meer mochten terugkomen in de Hortus en ook niet werden uitbetaald. Hoewel de bv achter Hortus Arcadië in oktober dat jaar al failliet was, konden ze nog geen beroep doen op het vangnet dat het UWV normaal biedt als een werkgever geen loon meer kan uitbetalen. „Daarvoor moesten eerst alle andere bv’s van Triple E failliet zijn”, legt Wielsma uit.

Ondertussen had Bade in januari dit jaar een nieuw businessplan ontwikkeld, waarmee de Hortus een doorstart kon maken en de banen van de vijf betaalde medewerkers behouden konden blijven. Het plan leek kans van slagen te hebben. Voor het nieuwe seizoen ontving de Hortus veel aanvragen voor feesten en partijen. Maar door negatieve publiciteit, onder andere in dagblad Trouw, trokken de investeerders zich terug.

Op 19 januari geeft Bade de concessie uit handen. Inmiddels zijn alle bv’s van Triple E failliet. En hebben de medewerkers nog altijd geen cent gezien.

Vrijwilligerscoördinator Ineke van den Broek: „We willen deze oase van rust behouden.”

Rook

„Eigenlijk staan we op hetzelfde punt als in 2012”, zegt Wil Wellen, die tussen 1999 en 2012 de Hortus leidde. Sinds de oprichting van de stichting in 1999 drijft zij op gesubsidieerde krachten. Eerst in eigen dienst, vanaf 2007 ondergebracht bij Stichting Wijkwerk. Vanaf 2009 zette de Hortus vrijwilligers in. In 2012 besloot de gemeente de gesubsidieerde arbeid af te schaffen. Die bezuiniging dreigde Hortus Arcadië toen al de das om te doen. „We konden niet doorgaan op de oude voet, dus kozen we ervoor om in zee te gaan met Triple E”, zegt Wellen.

Geen onlogisch besluit, aangezien het bedrijf van Bade op dat moment naam had gemaakt met het weer tot leven wekken van het Wilderniscafé in Kekerdom. Vijf medewerkers konden door de overname van Triple E hun baan bij de Hortus behouden. Wethouder Turgay Tankir gaf Triple E een subsidie van 146.750 euro om deze banen tot 2018 te garanderen. Maar met het faillissement van Hortus Arcadië ging die garantie in rook op.

Hoop

Ondanks de tegenslagen is van opgeven geen sprake. De vrijwilligers zetten een initiatiefgroep op waarin ze met oud-medewerkers en andere betrokkenen samenwerken om de tuin niet verloren te laten gaan. Er zijn contacten met de gemeente, universiteit, Pluryn en Stichting Wijkwerk. „Wij zijn bezig met het maken van een bedrijfs- en beleidsplan en het opzetten van een nieuwe organisatie”, zegt Ineke van den Broek, zelf vrijwilliger bij de Hortus.

Om een betere verbinding met de stad te krijgen, denken ze ook aan een nieuwe naam: Hortus Nijmegen. Inmiddels zijn de vrijwilligers weer aan de slag om de tuin te onderhouden. Of de betaalde krachten kunnen terugkomen, is twijfelachtig.

Naschrift:

Net voor het ter perse gaan van de krant kwam het bericht binnen dat het UWV de medewerkers alsnog uitbetaalt.

 

 

Botanische en Arcadische Tuin

De voormalige Hortus Arcadië bestaat uit twee tuinen. Het oudst is de botanische tuin. Die is aangelegd tussen 1969 en 1971 door de Radboud Universiteit in het bestaande Park Brakkenstein. De tuin werd ingericht met een vijver, moeras en een rotstuin met rotsstenen uit de Ardennen. In die tijd was er op de universiteit een bijzondere interesse in flora uit de Alpen.

In de jaren tachtig begint de universiteit haar interesse in de tuin te verliezen. Eind jaren negentig droeg de universiteit de botanische tuin over aan de gemeente.

Op initiatief van natuur- en bewonersorganisaties werd de Stichting Hortus Arcadië opgericht, die het beheer van de verwaarloosde tuin overnam. De stichting werd gesteund door de gemeente, die als eigenaar van de grond voor het beheer betaalde en in het kader van arbeidsintegratie rijkelijk gesubsidieerde krachten ter beschikking stelde. Vanaf 2009 werken er ook vrijwilligers in de tuin.

Op een strook grond naast de botanische tuin ontwikkelde de stichting de Arcadische Tuin, verwijzend naar de Griekse mythologie. Arcadië staat symbool voor een weldadige natuurlijke utopie. In tegenstelling tot de botanische tuin met natuurlijke planten, staan hier veel gecultiveerde planten en eetbare planten.

Om zijn eigen broek te kunnen ophouden, organiseerde Hortus Arcadië tuinconcerten en kon de Arcadische Tuin gehuurd worden voor feesten. Er kwam eveneens een terras waar bezoekers wat konden drinken of eten. Dit concept werd verder uitgewerkt toen in 2012 Triple E de Hortus met medewerkers en vrijwilligers overnam.

[Reageren op dit artikel? Neem contact op met de redactie via het contactformulier]
 

Social Media:

Laatste editie:

  • De Nijmeegse Stadskrant
  • Postbus 265, 6500 AG Nijmegen
  • tel: 024 - 388 85 07
  • redactie@denijmeegsestadskrant.nl