Laatste editie: Juli 2017 HomeMaart 2014 › Stadskrantlijsttrekkersdebat: Werkgelegenheid

Stadskrantlijsttrekkersdebat: Werkgelegenheid

Dit artikel is een onderdeel van het Stadskrantlijsttrekkersdebat. Lees meer hier

Debatopzet

Voor het debat nodigde de Stadskrant de lijsttrekkers uit van de grootste vijf partijen. Allereerst die van de drie partijen die Nijmegen de afgelopen vier jaar bestuurden, te weten Pepijn Boekhorst van GroenLinks, Turgay Tankir van de PvdA en Rob Jetten van D??. Voor de oppositie ter linkerzijde nam Hans van Hoo?ft van de SP deel, voor de oppositie ter rechterzijde Hayke Veldman van de VVD. Elke lijsttrekker kreeg een vast tijdsblok om een zelfgekozen onderwerp centraal te stellen. Na een inleiding werd er vervolgens gezamenlijk over gedebatteerd. De volgorde waarin de sprekers aan het woord kwamen, werd bepaald per loting.


VVD- Werkgelegenheid

Hayke Veldman (VVD): „De overheid moet het lef hebben om als marktmeester op te treden zodat de markt goed functioneert.”

Tweeduizend banen verdwenen de afgelopen jaren uit de stad. Deels ligt dat aan de crisis, maar volgens Hayke Veldman is het stadsbestuur medeschuldig. Als voorbeeld noemt hij het vertrek van het belastingkantoor met driehonderd werknemers. „In steden als Emmen en Venlo heeft het stadsbestuur zich verzet tegen het dreigende vertrek van het belastingkantoor. Daar blijven die kantoren.” Ook vindt Veldman dat het college te weinig heeft ondernomen om nieuwe bedrijvigheid aan te trekken. Tegelijkertijd maakt Veldman zich boos over het voornemen van het college om een retailpark in Ressen te ontwikkelen. „Dat is de doodsteek voor het stadscentrum en daarmee de bijl voor vijftienduizend banen.” De VVD wil stappen zetten door regelgeving te vereenvoudigen en toegezegde lastenverlichting voor ondernemers daadwerkelijk door te voeren. Verder wil de partij het centrum aantrekkelijk maken door de bussen niet meer door de Burchtstraat te laten rijden.

„Ik ben heel verrast dat hier een VVD-voorman enorm pleit voor de maakbare samenleving”, concludeert Pepijn Boekhorst (GroenLinks) uit het betoog, „het is blijkbaar de overheid die precies bepaalt wat het bedrijfsleven in deze stad moet doen.” Veldman nuanceert dat: „De overheid creëert geen banen, maar moet de randvoorwaarden stellen zodat je als ondernemer ook kunt ondernemen.” Veldman verwijst naar de markt op de Burchtstraat en de Augustijnenstraat. „De overheid moet net als een marktmeester op de markt het lef hebben op te treden zodat de markt goed functioneert.”

Hans van Hooft (SP) vindt dat zo'n marktmeester ook nodig is voor de koopzondagen: „Zo krijg je 12 of 16 goede koopzondagen in plaats van 52 spookzondagen, maar daar pleit u niet voor.” Veldman vindt dat de sleutel om de winkel te openen of te sluiten bij de ondernemer ligt. „Ga eens kijken in de ringstraten, ondernemers zeggen: ik ga open op de dagen die het meest lucratief zijn. Een aantal is nu op dinsdag dicht, dat is begrijpelijk want dan kun je een kanon in de stad afschieten.”

Rob Jetten (D66) intervenieert in de discussie die dreigt te ontaarden in gesoebat over de koopzondagen. In sneltreinvaart somt hij punten op uit de werkgelegenheidsparagraaf van het verkiezingsprogramma van zijn partij. Daarnaast pleit hij ervoor om de lastenverlaging voor ondernemers door te zetten. Dat onderwerp zet iedereen op scherp.

„Geloof je dat nu echt Rob?”, legt Boekhorst hem voor. „Je denkt toch niet dat er meer werkgelegenheid komt als we belastingkorting geven aan de grootste tien bedrijven in deze stad? Ik heb dat nooit aangetoond gezien.” „Je hebt er wél mee ingestemd”, merkt Van Hooft fijntjes op, daarbij verwijzend naar het akkoord dat GroenLinks in het huidige college sloot over verlaging van de onroerendezaakbelasting (ozb) voor ondernemers. „Ja, dat was een compromis”, verdedigt Boekhorst zich, „maar niet de keuze van GroenLinks, laat dat heel helder zijn, we vinden dat niet eerlijk delen”. „Aha”, concludeert Van Hooft, „je erkent dat het oneerlijk delen was de afgelopen vier jaar!”

Wanneer Jetten vervolgens blijft doorgaan over de verlaging van de ozb, krijgt hij de hele tafel fel tegen zich. „Jij snapt niets van ondernemers!”, sneert Van Hooft hem toe. „Van alle vestigingsfactoren staan de lokale lasten hélemaal onderaan. Ik ben zelf ondernemer en de ozb is peanuts voor een bedrijf. Het gaat echt over niks, het is amper de prijs van de koffie in een onderneming!”

„Wat wil de PvdA de komende vier jaar met de ozb?”, wendt Boekhorst het gesprek richting Turgay Tankir. Het antwoord van de PvdA-lijsttrekker verrast iedereen. Tankir: „Komende jaren moeten we om de tekorten op te vangen keuzes maken en een verlaging van de ozb voor bedrijven is dan niet mijn eerste keuze. De laatste twee jaar heb ik tachtig grote en kleine bedrijven bezocht, en het woord ozb is niet gevallen.” vindt dat Tankir nu draait: „Samen met D66 en VVD was PvdA de partij die er voor pleitte om Nijmegen van plek één qua ondernemerslasten af te halen. Ik constateer dat de PvdA nu afhaakt. Dat vind ik een gevaarlijke ontwikkeling.” Veldman kan dit ook niet bevatten: „De PvdA heeft hierop in 2009 zelfs het college laten vallen.” „Ik ben niet verantwoordelijk voor wat er toen is gebeurd”, verdedigt Tankir het veranderde PvdA-standpunt.

Tot slot komt het VVD-voorstel ter sprake om geen bussen door de Burchtstraat te laten rijden. Hier grijpt Boekhorst zijn kans om te pleiten voor een tram. „Trams geven de stad een enorme boost, want waar knooppunten van trams zijn, ontstaat bedrijvigheid.” Veldman doet het voorstel af als dromerij. „Om één lijntje aan te leggen hebben we tweehonderd miljoen euro nodig en dat geld is er niet.” Vinnig reageert Boekhorst: „In het verkiezingsprogramma van de VVD staat dat de A73 doorgetrokken moet worden. Eén kilometer A73 is tíen kilometer tramlijn. In die verhoudingen liggen de kosten. Dus als u nou zegt dat dingen niet betaalbaar zijn, schrap dan onmiddellijk het plan om de A73 door te trekken!”

[Reageren op dit artikel? Neem contact op met de redactie via het contactformulier]
 

Social Media:

Laatste editie:

  • De Nijmeegse Stadskrant
  • Postbus 265, 6500 AG Nijmegen
  • tel: 024 - 388 85 07
  • redactie@denijmeegsestadskrant.nl