Laatste editie: Juli 2017 HomeMaart 2014 › Stadskrantlijsttrekkersdebat: Eerlijk Delen

Stadskrantlijsttrekkersdebat: Eerlijk Delen

Dit artikel is een onderdeel van het Stadskrantlijsttrekkersdebat. Lees meer hier

Debatopzet

Voor het debat nodigde de Stadskrant de lijsttrekkers uit van de grootste vijf partijen. Allereerst die van de drie partijen die Nijmegen de afgelopen vier jaar bestuurden, te weten Pepijn Boekhorst van GroenLinks, Turgay Tankir van de PvdA en Rob Jetten van D??. Voor de oppositie ter linkerzijde nam Hans van Hoo?ft van de SP deel, voor de oppositie ter rechterzijde Hayke Veldman van de VVD. Elke lijsttrekker kreeg een vast tijdsblok om een zelfgekozen onderwerp centraal te stellen. Na een inleiding werd er vervolgens gezamenlijk over gedebatteerd. De volgorde waarin de sprekers aan het woord kwamen, werd bepaald per loting.


SP - Eerlijk delen

Hans van Hooft (SP): „Onze radicaal andere aanpak levert een lastenverlichting op voor negentig procent van de Nijmegenaren.”

„Het stadsbestuur voert de kille Haagse bezuinigingen een op een door en legt ze neer bij hen die het minste kunnen missen: de ouderen en gehandicapten”, stelt Hans van Hooft. „Boven op de landelijke huurverhogingen heft Nijmegen een forse verhoging om de woningcorporaties meer armslag te geven. Daarnaast zijn voor de modale Nijmegenaar de belastingen verhoogd. Huurders zijn maar liefst tachtig procent meer belasting gaan betalen, terwijl van de andere kant de lasten zijn verlaagd voor bedrijven, verhuurders van bedrijfspanden en villabewoners”, rekent Van Hooft de andere lijsttrekkers voor. De SP heeft nu een sociaal alternatief waarbij de lasten eerlijk worden verdeeld. „Dat kan door lasten te verschuiven naar villabewoners, eigenaren van bedrijfspanden, en de grotere bedrijven.” Voor kleine ondernemers wil de SP de ozb afschaffen door die te verschuiven naar verhuurders van bedrijfspanden. „Volgens onze berekeningen levert deze radicaal andere aanpak een lastenverlaging op voor negentig procent van de Nijmegenaren. Stop het VVD-beleid”, beëindigt Van Hooft zijn betoog.

Het verwijt dat D66, GroenLinks en PvdA in Nijmegen de afgelopen vier jaar een VVD-beleid voerden, vindt Rob Jetten (D66) niet terecht. „Op armoedebeleid is bijna niks bezuinigd, we hebben extra geïnvesteerd in werk voor mensen zonder baan. Bij de zorg hebben we gekozen voor een andere aanpak waarbij maatwerk en zelfregie vooropstaan.” In het SP-plan om lasten te verschuiven, ziet hij niks. „Ook grote bedrijven en verhuurders van panden hebben al vijf jaar last van de crisis.”

Van Hooft, zelf ook ondernemer, pareert daarop: „Ik betaal aan ozb hetzelfde bedrag dat we per jaar kwijt zijn aan koffie voor het personeel. Grote bedrijven kunnen dat gemakkelijk dragen. Kleine bedrijven hebben daar wel last van, daarom willen wij voor hen de ozb afschaffen.”

Pepijn Boekhorst (GroenLinks) ziet weinig heil in de SP-plannen. „Als je het anders wilt doen, Hans, moet je niet terugverlangen naar 2010. We hebben nu een inkomensafhankelijke bijdrage gevraagd voor de Wmo en wat blijkt? Mensen kunnen en willen dat betalen. We houden als gemeente daar miljoenen per jaar aan over. Waarom een traplift subsidiëren voor iemand die dit zelf kan betalen?”, vraagt hij Van Hooft. Die legt hem dat graag uit: „Mensen met een klein pensioen en een modaal gezinsinkomen betalen maandelijks tweehonderd euro bijdrage aan Wmo-voorzieningen. Maar krijgen ook nog eens tweehonderd euro huurverhoging voor hun klep. Netto houden ze aan het eind van de maand evenveel over als iemand die in de bijstand zit. Dat heeft niets met eerlijk delen te maken!”

Dan roert Hayke Veldman (VVD) zich: „Juist mensen met een modaal inkomen worden door de SP keihard getroffen. Veertig tot vijftig miljoen lastenverzwaring in de komende vier jaar, nog eens twintig miljoen aan lastenverschuiving van huurders naar woningeigenaren.” „Niet waar!” reageert Van Hooft geïrriteerd. „Netto houden wij vier miljoen over en verder zijn het allemaal lastenverschuivingen die ervoor zorgen dat negentig procent van de bevolking erop vooruitgaat. Alle huurders gaan erop vooruit, alle mensen met een koopwoning van drie ton gaan erop vooruit.”

Turgay Tankir (PvdA) kan er niet bij dat negentig procent van de inwoners erop vooruitgaat. „Het is hetzelfde als het verhaal van de SP over gesubsidieerde arbeid”, vindt Tankir. „Gesubsidieerd werk kost negentien miljoen euro en levert werk op voor achthonderdvijftig mensen. Dit wordt betaald vanuit het re-integratiebudget dat dertien miljoen euro bedraagt en bedoeld is voor de zesduizend mensen in de bijstand. Onmogelijk dus.” Van Hooft ziet dat anders. „Van de vijfhonderd mensen die een gesubsidieerde baan hadden, staan er nog vierhonderd aan de kant. De kosten voor een bijstandsuitkering worden door jou niet meegerekend.” Daarop vliegen de heren elkaar in de haren over het cijferwerk.

Volgens Veldman lossen de plannen van de SP niets op. „Voor een deel is de analyse van de SP juist dat het college onvoldoende heeft ondernomen en veel verkeerde keuzes heeft gemaakt. Maar het enige wat de SP wil, is een draconische belastingverhoging voor huizenbezitters, een lokale lastenverzwaring voor bedrijven en veertig tot zestig miljoen euro ophalen bij die paar miljonairs die Nijmegen rijk is. „Niet waar, niet liegen!”, onderbreekt Van Hooft hem luid. „We halen slechts vier miljoen aan extra belasting op.” Ter plekke wil Van Hooft het voorrekenen, maar de spreektijd van zijn onderdeel zit erop. Van Hooft belooft dat hij de andere lijsttrekkers alle SP-berekeningen na het debat laat zien, wat tot hilariteit aan tafel leidt. Dat belooft een mooie nazit.

[Reageren op dit artikel? Neem contact op met de redactie via het contactformulier]
 

Social Media:

Laatste editie:

  • De Nijmeegse Stadskrant
  • Postbus 265, 6500 AG Nijmegen
  • tel: 024 - 388 85 07
  • redactie@denijmeegsestadskrant.nl