Laatste editie: Juli 2017 HomeDecember 2013 › Burgerinitiatief gaat voor de wind

Burgerinitiatief gaat voor de wind

Anne Pronk, bestuurslid coöperatie WindpowerNijmegen, houdt wel van een stevige bries
foto: Jasper de Glas

Als alles volgens de plannen van coöperatie WindpowerNijmegen verloopt, verrijst in 2016 een aantal windmolens langs de zuidkant van de A15. Zoals het er nu naar uitziet, gaat het om vijf molens tussen knooppunt Ressen en afslag Elst. Vijf molens die duizenden huishoudens van schone energie kunnen voorzien. Mede mogelijk gemaakt door ... u?

Een groep Nijmegenaren heeft zich verenigd in de coöperatie WindpowerNijmegen. Drijvende krachten achter de coöperatie zijn onder anderen Alex de Meijer van de Gelderse Natuur- en Milieufederatie en Pim de Ridder van Izzy Projects, die van het te realiseren windpark een echt burgerinitiatief hebben gemaakt. „Een uniek initiatief”, volgens Anne Pronk, bestuurslid van de coöperatie en in het dagelijks leven adviseur Duurzaamheid en Omgeving bij Royal HaskoningDHV. „De molens zijn straks eigendom van degenen die erin hebben geïnvesteerd. En niet van een energiemaatschappij.”

Signaal

Hoofddoel van de coöperatie WindpowerNijmegen, dus van Pronk en haar medebestuursleden, is op dit moment ledenwerving. Pronk: „Voor 25 euro kunnen mensen lid worden van de coöperatie. Met hun lidmaatschap geven ze aan ons, maar ook aan de gemeente en de bank, het signaal af: ’Ik wil investeren in duurzame energie’. We streven ernaar om de komende maanden rond de vijfhonderd leden aan de coöperatie te verbinden.” De leden kunnen meebeslissen over de manier waarop de coöperatie het eigen vermogen van het windpark bij elkaar gaat brengen. Vermoedelijk kiest de coöperatie voor participaties waarvoor de leden zich vanaf eind 2014 kunnen inschrijven. „De participaties”, licht het bestuurslid toe, „gaan waarschijnlijk een paar honderd euro kosten. Als mensen gemiddeld voor duizend euro meedoen, zijn voor vijf molens ongeveer vijfduizend participanten nodig.”

Schoon

De energie die de molens opwekken, wordt in eerste instantie niet geleverd aan de participatiehouders. Pronk: „We zoeken momenteel uit of dat te realiseren is. Voor nu is echter ons hoofddoel om het aandeel energie dat uit de vervuilende kolencentrales komt, te vervangen door schone windenergie.” De bedoeling is dat de windmolens straks ongeveer 7500 huishoudens van schone energie gaan voorzien.

foto: Huub van der Zwaluw

Werven

Waarom zouden mensen lid worden van de coöperatie? De bedragen van de participaties zijn niet misselijk. „Los van de ecologische overwegingen om te kiezen voor schone energie”, zegt Pronk, „vormen de windmolens een mooie investering. Degenen die investeren, profiteren van een rendement van vijf procent per jaar. En dat is een voorzichtige schatting. Daarnaast is het aantrekkelijke van een burgerinitiatief dat de lijnen kort zijn. Bestuursleden, leden en aspirantleden van de coöperatie staan direct met elkaar in contact. Met een grote energiemaatschappij aan het roer is dat toch een ander verhaal.” Daarmee is ze op het punt van de werving aangekomen, want hoe gaat de coöperatie dat doen? „Allereerst door draagvlak te creëren” zegt Pronk. „Dicht bij huis, onder familie, vrienden, collega’s en kennissen. Maar ook onder andere doelgroepen. Denk bijvoorbeeld aan lesjes in windenergie op basisscholen in Nijmegen. En natuurlijk”, benadrukt ze, „door ook open te staan voor de weerstand.” Want die is er. Vooral onder de bewoners van het inmiddels veelgeplaagde Reeth. Het buurtschap even ten noorden van de A15, tegenover de beoogde locatie van het windpark, ligt direct naast de Betuweroute. Daarnaast krijgen de inwoners het nog te realiseren bedrijventerrein Park 15 voor hun kiezen en hebben ze zo dadelijk dus uitzicht op de windmolens. Die weerstand begrijpt Pronk wel. „Maar”, zegt ze, „met onderbouwde feiten proberen we de tegenargumenten te weerleggen. „Zo worden de molens allemaal uitgerust met sensoren. Die meten niet alleen de geluidsoverlast maar ook de slagschaduw. Als die boven de gestelde normen komen, wordt de molen automatisch uitgeschakeld. En weer ingeschakeld op het moment dat de wind of de zon is gedraaid.” En de landschapsvervuiling dan? „Een lastige kwestie”, beaamt het bestuurslid. „Zelf zie ik dat namelijk niet zo. Kijk naar elektriciteitsmasten. Alsof die zo’n fraaie bouwwerken zijn. Het punt is alleen: daar zijn we allemaal aan gewend. Aan windmolens blijkbaar niet. Althans”, corrigeert ze zichzelf, „nog niet.”

Meer informatie over het burgerinitiatief is te vinden op: www.windparknijmegen. nl

[Reageren op dit artikel? Neem contact op met de redactie via het contactformulier]
 

Social Media:

Laatste editie:

  • De Nijmeegse Stadskrant
  • Postbus 265, 6500 AG Nijmegen
  • tel: 024 - 388 85 07
  • redactie@denijmeegsestadskrant.nl