Laatste editie: Juli 2017 HomeEditie overzicht › Juli 2016

 

special

Business as usual?

Op 16 juli aan­staan­de be­gint de ul­tieme stress­test voor de stad Nij­me­gen. De hon­derd­ste Vier­daag­se van Nij­me­gen telt een re­cord­aan­tal deel­ne­mers: vijf­tig­dui­zend. Toch zijn er veel men­sen die ‘ge­woon’ moe­ten wer­ken, on­danks al­le be­per­king­en die de groot­ste wan­del­mars ter we­reld aan Nij­me­gen op­legt. Hoe doen de bik­kels van de post, de meld­kamer 112, de vuil­nis­op­haal­dienst en de bus­dien­sten in die knots­gek­ke week hun werk?

thema

Zij zijn ook Nijmegen

Hon­der­den vrij­wil­lig­ers ston­den af­ge­lo­pen half­jaar de vluch­te­ling­en van Heumens­oord bij. Maar er zijn al tien­tal­len ja­ren Nij­me­gen­a­ren vrij­wil­lig ac­tief voor asiel­­zoek­ers. Voor per­so­nen zon­der ver­blijfs­status, de zo­ge­noem­de on­ge­do­cu­men­teer­den, is in de loop der ja­ren een aan­tal op­vang­or­ga­ni­sa­ties ont­staan, dat door vrij­wil­lig­ers en do­na­teurs en deels door de ge­meen­te wordt ge­dra­gen.

cultuur

Creatieve ondernemers verenigen zich

In de we­reld van de vorm­ge­ving is Dutch Design een be­grip. Dutch Design staat voor mi­ni­ma­list­isch, ex­pe­ri­men­teel, in­no­va­tief, on­con­ven­ti­o­neel en hu­mor­­is­tisch. Bin­nen het Dutch Design lijkt Nij­meegs design be­zig aan een voor­zich­tige op­mars.

braamsblik

Braams blik

opinie

Nijmeegse Zaken

Mille grazie, Nijmegen!


Topgeheim onderzoek naar Vierdaagse


Zuid-Gelders internationaal: Pella Dutch


Veldman's rioolbeleid

opinie

Dik Hout - Vluchtelingen

 

vooraf

Longvandalen weg van het fietspad

Eindelijk is Nijmegen verkozen tot Fiets­stad 2016. Het alleen jammer dat aan fiet­sen een gezondheidsrisico kleeft zodra er een zwaar vervuilende brommer of scooter passeert.

actueel

Wie pompt er weer bloed in het Nijmeegse winkelhart

Nij­meg­en telt bij­na vijf­hon­derd win­kels in de bin­nen­stad. En een in­druk­wek­ken­de rij fail­lis­se­men­ten. De lo­kal­e over­heid en markt­par­tij­en staan on­der druk om dit pro­bleem op te los­sen. Hoe heeft het zo ver kun­nen ko­men en wie gaat het tij ke­ren?

actueel

Bijzondere bijstand uitgekleed

Als een don­der­slag bij hel­der­e he­mel was daar het be­richt dat Nij­me­gen wil be­zui­­nig­­en op de bij­zon­der­e bij­stand. Toen SP, Groen­Links, PvdA en De Nij­meeg­se Frac­tie in 2014 met ge­doog­steun van de ou­de­ren­par­tij VSP be­slo­ten ge­za­men­lijk on­ze stad te gaan be­stu­ren, spra­ken zij af niet te be­zui­nig­en op re­gel­ing­en voor de mi­ni­ma.

actueel

Kort & Bondig

 • The Publisher live
 • Lezing „Betekenis avonturen en helden voor onze cultuur”
 • Expositie „Verfdingen”
 • Lezing „Hoe staat nudging in relatie tot onze vrijheid?”

recensies

Valkhof Festival 2016 bevat weer genoeg muzikale parels

Nijmegen kan ook trots zijn op de Vier­daagsefeesten, die inmiddels al bijna een halve eeuw worden georganiseerd. Een vast onderdeel daarvan zijn de festiviteiten op het Valkhof. Hier enkele namen uit het aankomende Valkhof Festival om in de gaten te houden.

cartoon

Cartoon Freek Janssen

 

Dit blad heeft je nodig!

Wil je je journalistiek ontplooien en ben je bereid je in te zetten om gezamenlijk een blad te maken? Kom dan onze redactie versterken!

Al meer dan een kwart eeuw vormt De Nijmeegse Stadskrant een uniek podium voor onafhankelijke journalistiek. Geheel gemaakt door betrokken vrijwilligers en met steun van sympathisanten.

Doordat we alles in eigen beheer doen, zijn er tal van gebieden waarop je je kunt ontwikkelen. Ervaring is niet vereist, inzet wel.

Dus: ben je gemotiveerd om je in te zetten voor een kwaliteitsmedium en ben je ten minste twee dagdelen per week beschikbaar, stuur dan een e-mail naar redactie@denijmeegsestadskrant.nl.

Opvallen bij de geïnteresseerde Nijmeegse lezer?

Adverteer dan in De Nijmeegse Stadskrant!

 • oplage 12.500 exemplaren
 • op meer dan 220 locaties in Nijmegen verspreid
 • voordelige tarieven
 • gemaakt door enthousiaste, gekwalificeerde vrijwilligers
 • geen advertentie voorhanden? Wij helpen u gratis met de opmaak

Geïnteresseerd? Neem contact op!
E-mail: redactie@denijmeegsestadskrant.nl
Tel: 024 - 38 88 507

 • De Nijmeegse Stadskrant
 • Postbus 265, 6500 AG Nijmegen
 • tel: 024 - 388 85 07
 • redactie@denijmeegsestadskrant.nl