Laatste editie: Juli 2017 HomeApril 2017 › Stadionhandel

Stadionhandel

NEC blijft het maar proberen om zich via stadionhandel belastinggeld toe te eigenen opdat iedere Nijmegenaar meebetaalt aan de club. Het is een goocheltruc die om de zoveel jaar wordt toegepast.

In 1987 kreeg NEC het Goffertstadion voor één gulden van de gemeente, zodat het daarmee kon doen wat het wilde.

In 2002 verkocht NEC het stadion weer terug aan de gemeente voor twaalf miljoen. NEC had twee jaar ervoor een geheel nieuw stadion gebouwd en streek na aftrek van de bouwkosten een vette winst op van vier miljoen euro. In feite was het een verkapte greep uit de gemeentekas om de club van een financiële ondergang te redden.

NEC bedong bij de verkoop het stadion gedurende veertig jaar te huren voor een budgetneutraal bedrag van rond de vijf ton per jaar. Daarbij werd afgesproken dat het stadiononderhoud voor rekening kwam van de club. Zo kon de huurprijs laag blijven en NEC naar eigen wens met het stadion omspringen. Met dat onderhoud lichtte NEC echter flink de hand en de club werd zelfs een tijd wanbetaler met een huurschuld.

En nu nuilt NEC dat het verloederde stadion toe is aan groot onderhoud dat de club al die jaren naliet te verrichten. Zo zijn de stoeltjes versleten, moet de verwarmingsketel worden vervangen en is er onvoldoende krachtstroom om in het stadion friet te bakken.

Om dat te kunnen realiseren en ook nog andere grootse plannen uit te voeren, poogt NEC opnieuw koehandel te bedrijven met het stadion. De kwakkelende club die tot december nog onder curatele stond van de KNVB, wil dat de gemeente het stadion met een miljoenenverlies verkoopt aan de club. Waarna NEC van plan is het stadion door te verkopen aan investeerders die het stadion oplappen en er uiteraard winst mee willen maken. Raar dat die investeerders het Goffertstadion dan niet rechtstreeks van de gemeente overnemen.

Ronduit belachelijk maakte NEC zich door te dreigen uit Nijmegen te vertrekken als de gemeente niet overstag gaat om het stadion weer voor een prikkie aan de club te geven. Want het huurcontract tot 2043 is niet opzegbaar.

Verongelijkt doet NEC huilie-huilie dat de club over 26 jaar na het aflopen van het huurcontract geen eigenaar van het stadion is, terwijl al die tijd de kosten voor onderhoud en vernieuwing voor eigen rekening komen. Dat is wel héél brutaal. Zo wilde de club het in 2002 immers zélf en NEC sleepte via die constructie miljoenen belastinggeld binnen om van de ondergang te worden gered.

Intussen blijft NEC maar steggelen over de vraagprijs van 8,2 miljoen euro, wat op zich al een vriendenprijsje is, en wil daar nog zes ton op afdingen. De aankoop wil NEC in fasen betalen. Gezien de onbetrouwbaarheid van NEC in het verleden, moet de gemeente dáár in elk geval nooit aan beginnen.

[Reageren op dit artikel? Neem contact op met de redactie via het contactformulier]
 

Social Media:

Laatste editie:

  • De Nijmeegse Stadskrant
  • Postbus 265, 6500 AG Nijmegen
  • tel: 024 - 388 85 07
  • redactie@denijmeegsestadskrant.nl