Laatste editie: Juli 2017 HomeApril 2017 › Nijmeegse Zaken

Nijmeegse Zaken

Op het bureau van wethouder Ben van Hees, die verantwoordelijk is voor citymarketing, stapelen zich de dossiers op. Aan het imagoshoppen van Nijmegen lijkt welhaast geen eind te komen. Nadat we in de vorige editie berichtten over het wazige imagobeleid van onze stad, is dan eindelijk bekend wat de bedoeling is. Nijmegen wil gewoon voor elk aspect X, Y of Z dat met het begrip stad te maken heeft, uitgeroepen worden tot stad van X, Y of Z. Spaar ze allemaal, lijkt wel het devies. De nieuwste ontwikkeling is dat Nijmegen Onderwijsstad 2018 wil worden. Díe hadden we nog niet gehad. Op die manier raakt natuurlijk het einde zoek. De idee dat de normale functies die een stad heeft, zoals wonen, werken, onderwijs, en zorg, is blijkbaar voor de gemeente aanleiding om daarmee te gaan pronken en er weer eens een titel of een award tegenaan te gooien. Verspilde moeite, tijd, energie en geld. Beter is om er eerst eens voor te zorgen dat al die basistaken van een gemeente fatsoenlijk geregeld zijn zoals het hoort volgens de gemeentewet. Imagoshoppen is iets voor commerciële bedrijven zoals de Lidl, die elk jaar de beste supermarkt wordt van Nederland doordat anderen niet meedoen aan dat circus, niet voor een dienstbaar orgaan als een gemeente.

De titel Zorgstad kan Nijmegen in ieder geval niet claimen. Gerechtvaardigd zijn de grote zorgen die de Nijmeegse politiek zich maakt over het voornemen van Pro Persona om de langdurige zorg in Nijmegen te schrappen. Pro Persona richt zich op het bieden van specialistische zorg aan jeugdigen, volwassenen en ouderen met psychische problemen. Deze organisatie overweegt nu de afdeling Langdurige Zorg op haar locatie aan de Nijmeegsebaan over te hevelen richting Arnhem naar Wolfheze. Met als reden kostenvoordeel te behalen. Psychiatrische patiënten dreigen daardoor tussen wal en schip te vallen. Zo’n vijfendertig cliënten, van wie een groot deel al vele jaren verblijft in woonpaviljoens bij de locatie in Nijmegen, moeten verkassen. Volgens de cliëntenraad en de familieraad dreigt voor de cliënten een isolement wanneer ze op veertig kilometer afstand komen te wonen zonder hun vertrouwde sociale contacten en mantelzorg. Volgens hen wordt de zorg door de overplaatsing ook niet goedkoper. Het verblijf in Wolfheze staat volgens de cliëntenraad haaks op de ontwikkeling om zorg meer aan huis te leveren. Triest dat in de tiende stad van Nederland voor een fatsoenlijke voorziening voor langdurige zorg blijkbaar geen plaats is.

Even was Nijmegen wereldnieuws. Anis Amri, de aanslagpleger van Berlijn, is in december gespot op het station. Hoe hij precies in Nijmegen kwam, weet niemand, maar dikke kans dat het met de bus uit Kleve was. Reden voor bangmakende politici om te eisen dat iedereen die het ook maar waagt met het openbaar vervoer de grens te overschrijden, zich bij aankoop van het vervoersbewijs moet legitimeren. En wel minstens 24 uur van tevoren, met paspoortnummer, reisdoel en aantal koffers. Blijkbaar beseffen de bedenkers ervan niet dat er mensen zijn die dagelijks in deze bus stappen om naar school of werk te gaan en vooraf nog niet weten of het laatste lesuur uitvalt. Verder zitten in dezelfde bus binnenlandse reizigers en hoeven zij zich dan niet te registreren? Of moet de buschauffeur iedereen die niet op de lijst staat er dan bij de grens uit zetten? Dan kan een voortvluchtige terrorist nog altijd te voet naar de eerste halte over de grens lopen om daar even later de bus erna te nemen. Zelfs als er maar één slachtoffer mee kan worden voorkomen, valt deze ondoordachte maatregel te rechtvaardigen, tetteren bepaalde onnadenkende politici. Volgens die redenatie valt er meer te winnen door minder 130-kilometerwegen aan te wijzen. Dat is niet alleen veiliger, maar het vermindert ook de fijnstof waaraan alleen al in Nederland jaarlijks duizenden mensen voortijdig sterven. Blijkbaar tellen terrorismeslachtoffers zwaarder dan verkeersslachtoffers.

Slim ondernemerschap. Terwijl de gemeenteraad zich zorgen maakt over het groeiende aantal bioscoopstoelen in Nijmegen, heeft bioscoopexploitant Vue samen met ontwikkelaar Ace in hoog tempo plannen in gang gezet voor de herontwikkeling van de huidige locatie van Calypso aan de Mariënburgpassage tot een grote nieuwe bioscoop. Handig manoeuvrerend binnen het bestaande bestemmingsplan, waardoor er geen lang planologisch traject nodig is. Binnen twee maanden is het bouwplan gerealiseerd. De aanpassingen worden binnen het huidige complex en deels ondergronds gerealiseerd. Supermarkt Aldi verdwijnt op die plek en de ruimte wordt onderdeel van de nieuwe bioscoop met zeven à negen zalen en in totaal elfhonderd zitplaatsen. Terwijl Cinemec, de concurrent van Vue, niets anders wist te verzinnen dan een boze brief naar de gemeenteraad, is Vue al aan de slag met een nieuwe bioscoop. Eén-nul dus voor deze exploitant in de strijd om de Nijmeegse filmliefhebber.

Voor ondernemer speelt ook stichting Geldersch Landschap & Kasteelen, die lekker verdient aan het hout van gekapte bomen. Onder het mom van natuurbeheer rausden deze winter houthakkers door Heerlijckheid Beek, daarbij een spoor van vernieling achterlatend. Aan de sporen te zien, lijkt het wel of er tanks rondreden. Doel was onder meer om boomkruinen meer ruimte te geven. Dat met die rigoureuze kap roofvogelnesten en spechtholen verdwijnen, was niet in de calculatie inbegrepen. Tijdig ingrijpen van de vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen voorkwam erger. Maar de strijd is nog niet gestreden. In het najaar wil de duurzame houtleverancier de ontkomen bomen alsnog te gelde maken. Wordt vervolgd dus.

logo Nijmeegse zaken

Onder de titel Plein ’44 verscheen medio maart een boekje met foto’s over de veranderingen van dit in de oorlog plat gebombardeerde stukje Nijmegen. Die onjuiste titel geeft al meteen te denken, want het plein heet officieel Plein 1944. Zo valt er wel meer op aan te merken, zoals dat er voorbijgegaan wordt aan dat wat uiteindelijk is gebouwd, iets volstrekt anders is dan oorspronkelijk werd voorgehouden. Niet verwonderlijk, want dit door fotograaf Manon Bruininga gemaakte bladerboekje ter grootte van een halfje A4, is gemaakt in opdracht van de gemeente. En dat laat weinig ruimte voor kritische opmerkingen. Haar man Frank Antonie van Alphen verzorgde de tekst bij de foto’s. Nou ja, tekst: het betreft overwegend wat eenregelige opsommingen van boeiende weetjes als hoe veel stenen er werden gelegd op het nieuwe plein. De Gelderlander besteedde ruim aandacht aan dit overbodige werkje. Dat geschiedde onder de kop Van kale vlakte tot plein vol levendigheid, met ernaast een grote foto van Bruininga waar op de achtergrond een levenloos, kaal, versteend Plein 1944 is te zien. Voorwaar een sterk staaltje alternative facts, waarmee De Gelderlander de Amerikaanse president Donald Trump naar de kroon steekt. Want Plein 1944 is niet het ontmoetingsplein geworden zoals destijds misleidend werd voorgespiegeld door ING Real Estate, maar een passantenplein zonder ziel.

Tijdens het Nijmeegs Boekenfeest, op zaterdag 25 maart in De Vereeniging, ging het er natuurlijk om iedereen te zien en gezien te worden. Elk jaar, tijdens de Boekenweek, laaft cultureel Nijmegen zich tijdens dit feest aan literatuur, drank en muziek. Sven Ratzke, de Nijmeegse entertainer extraordinair, die een spetterend optreden verzorgde, gaf een prettig advies aan alle aanwezigen hoe je nu het beste kunt verwoorden dat jij ook op dit feest thuishoort: zeg gewoon dat je leest.

[Reageren op dit artikel? Neem contact op met de redactie via het contactformulier]
 

Social Media:

Laatste editie:

  • De Nijmeegse Stadskrant
  • Postbus 265, 6500 AG Nijmegen
  • tel: 024 - 388 85 07
  • redactie@denijmeegsestadskrant.nl