Laatste editie: Juli 2017 HomeJuli 2016 › Longvandalen weg van het fietspad

Longvandalen weg van het fietspad

Eindelijk is Nijmegen door de Fietsersbond verkozen tot Fietsstad 2016. Die eer viel eerder te beurt aan Veenendaal (2000), Groningen (2002), Houten (2008), ’s-Hertogenbosch (2011) en Zwolle (2014).

Het is alleen jammer dat aan fietsen een gezondheidsrisico kleeft zodra er een zwaar vervuilende tweetaktscooter of -brommer passeert. Achter zo’n vuilspuiter te moeten wachten bij een stop­licht is zonder meer een aanslag op de longen, wees het nodige onderzoek al uit.

Een milieuzone instellen voor deze longvandalen is echter juridisch niet haalbaar, omdat Nijmegen voldoet aan de Europese luchtkwaliteitsnormen, verklaarde milieuwethouder Harriët Tiemens (GroenLinks) december 2015 in De Nijmeegse Stadskrant. Oftewel, omdat we in onze stad een redelijk schone lucht hebben, kunnen deze fijnstofkanonnen vrijuit ieders gezondheid belagen.

Foto van lantaarnpaal met sticker de eerlijke brommerFoto: Max van Wel

Utrecht, in 2014 door de Ame­ri­kaan­se nieuws­zen­der CNN uit­ge­roep­en tot de meest fiets­­vriend­­e­lijk­e stad van de we­reld, is wat slag­vaar­dig­er in de be­­scherm­­ing van fiets­ers. Vo­rig jaar stel­de daar wet­hou­der Van Hooij­donk (even­eens van Groen­­Links) voor deze stad een mi­li­eu­zone in voor oud­e die­sels. En sinds 14 maart word­en daar brom­mers en scoot­ers ge­weerd van de meest­e fiets­pa­den. Als het niet met een mi­li­eu­maat­re­gel kan, dan maar met een ver­keers­maat­re­gel. Uit on­der­zoek van de Stichti­ng Weten­schap­pelijk Onder­zoek Ver­keers­veiligheid bleek na­me­lijk dat het aan­tal slacht­of­fers on­der fiets­ers en brom­­fiets­ers met 31 pro­cent daal­de als brom­­fiets­ers in het ver­keer mee­rij­den op 50 km-weg­en.

Nij­me­gen is in dit op­zicht min­der door­tast­end. Naast het geld­en­de ver­bod voor brom­mers en scoot­ers op fiets­pa­den bij weg­en die twee rij­strok­en tel­len en op het snel­fiets­pad bij De Goffert, komt er pas in de loop van dit jaar een ver­bod voor brom­mers en scoot­ers op de fiets­pa­den van de Maria­laan en op een deel van de Sint Anna­straat. Dat is het dan.

Na­tuur­lijk lost het ver­plaats­en van long­van­dal­en naar de rij­baan hun lucht­ver­ont­rei­nig­ing met fijn­stof en het kan­ker­ver­wek­ken­de ben­zeen niet op. Maar naast dat het meer vei­lig­heid biedt, ko­men fiets­ers zo min­der recht­streeks in aan­ra­king met deze vuil­spui­te­rij. Hoog tijd dat Nij­me­gen dus Utrecht volgt.

[Reageren op dit artikel? Neem contact op met de redactie via het contactformulier]
 

Social Media:

Laatste editie:

  • De Nijmeegse Stadskrant
  • Postbus 265, 6500 AG Nijmegen
  • tel: 024 - 388 85 07
  • redactie@denijmeegsestadskrant.nl