Laatste editie: Juli 2017 HomeDecember 2015 › Nijmegen lichtend voorbeeld op klimaattop Parijs

Nijmegen lichtend voorbeeld op klimaattop Parijs

Het is ernst met de opwarming van de aarde als gevolg van onze manier van leven. Om het tij te keren, startte begin december in Parijs de klimaattop voor het maken van wereldwijde afspraken. In de aanloop daarvan was ook Nijmegen daarbij. „Enerverend”, aldus Harriët Tiemens, wethouder voor milieu in Nijmegen, die drie dagen voorafgaand aan de top aanwezig was.

Wethouder Harriët Tiemens met  aquarellen gemaakt door kinderenWethouder Harriët Tiemens (GroenLinks) toont aquarellen die kinderen van de Vrije School maakten als boodschap aan de deelnemers van de klimaattop.

Wat heeft een eenvoudige wethouder van Nijmegen te zoeken op het wereldtoneel van de klimaattop in Parijs?
„Wil je hier een goed leefklimaat, dan kunnen we ons niet beperken tot de gemeentegrens. Zo hebben we te maken met de vervuiling die op ons afkomt vanuit het Ruhrgebied. Voor het verduurzamen van onze stad heb je provincie, regering en buurlanden nodig om die doelen te bereiken. Het ministerie van Milieu omarmt Nijmegen als voorbeeld van hoe een middelgrote stad resultaten weet te bereiken die klimaatverandering tegengaan.”

Nijmegen als lichtend voorbeeld voor de wereld?
„Ja. Nijmegen behoort tot de top van steden die duurzaam bezig zijn. Met ons eigen streven om in 2045 klimaatneutraal te zijn, lopen wij voorop in Nederland. Dat we al twee keer finalist waren voor de European Green Capital Award, komt niet uit de lucht vallen.”

Nijmegen in de prijzen?
De European Green Capital Award (Europese Groene Hoofdstad) is een jaarlijkse prijs die sinds 2010 door de Europese Commissie wordt toegekend. Op initiatief van GroenLinks-wethouder Jan van der Meer dong Nijmegen in 2013 voor het eerst mee om Europese Groene Hoofdstad te worden voor 2016. Nijmegen haalde de eindronde, die werd gewonnen door Ljubljana uit Slovenië. Het jaar daarop bereikte Nijmegen opnieuw de eindselectie, maar toen streek het Duitse Essen met de eer. Dit jaar meldde Nijmegen zich opnieuw aan. In februari 2016 wordt bekend of Nijmegen tot de genomineerden hoort. Sterke punten voor Nijmegen zijn onder meer de dijkteruglegging bij Lent, het warmtenet, de stadsbussen op aardgas, het zonnepark dat op de plaats komt van de per 1 januari afgedankte kolencentrale, en het particulier initiatief voor windmolens bij Ressen.

Wat heb je concreet gedaan in Parijs?
„In de zone waar onderhandelingsdelegaties elkaar ontmoeten en landen ervaringen uitwisselen, verzorgde Nijmegen in het Nederlandse paviljoen een presentatie van ruim twee uur. Dat was pal voor de persconferentie van onze minister-president Rutte en staatssecretaris van milieu Dijksma. Daarnaast loop je zelf veel rond. Zo was ik op de laatste dag in het paviljoen van de regio’s om contacten te leggen met internationale netwerken.”

Hoe was de belangstelling voor de Nijmeegse presentatie?
„Er waren rond de 70 aanwezigen. Interesse was er onder meer van Vietnam. Dat is één van de landen die nu al last hebben van de klimaatverandering. Zij hebben belangstelling voor hoe wij hier de gevolgen van de klimaatverandering opvangen. De nevengeul bij Lent, die moet voorkomen dat de regio rond Nijmegen bij extreem hoogwater onderloopt, is daar een mooi voorbeeld van.”

Waarvan waren de toehoorders onder de indruk?
„Bijvoorbeeld dat 65 procent van ons afval in de stad wordt gerecycled, dat is heel erg hoog. En dat we in Nijmegen aantoonbaar 15 procent energie besparen ten opzichte van 2008. En daarnaast 7 procent hernieuwbare energie gebruiken. Dat zijn cijfers die niet worden geëvenaard in Nederland, voor zover mij bekend. Deels is dat toe te schrijven aan beleid, maar ook aan tal van particuliere initiatieven in Nijmegen, al dan niet ondersteund vanuit de gemeente.”

Is er in Nijmegen sprake van een andere mentaliteit met betrekking tot duurzaamheid?
„Nou, het is wel zo dat hier al lange tijd jaar in jaar uit constant aan wordt gewerkt.”

Tour de Climat levende windmolenIn de aanloop van de klimaattop beeldde actiegroep Tour de Climat met ruim 100 mensen in De Goffert een levende windmolen uit.

Kun je stellen dat die omslag ingezet is vanaf 2002, het jaar waarin GroenLinks deel uitmaakte van het college en dat sinds die tijd is blijven doen?
„Je mag die conclusie prima trekken. Het kan ermee samenhangen.”

Heb je de vervuilende scooters nog aan de orde gesteld?
„Nee, al stond dat wel op mijn lijstje. De mensen die over mobiliteit gaan, waren er niet in de drie dagen dat ik er was.”

Wat weerhoudt Nijmegen ervan om een milieuzone in te stellen voor vervuilende scooters zoals Utrecht dat doet voor diesels?
„Dat heb ik onderzocht. Maar omdat Nijmegen voldoet aan de Europese luchtkwaliteitsnormen, hebben wij juridisch geen grond om zo’n milieuzone in te stellen.”

Dus omdat Nijmegen zo succesvol is met de luchtkwaliteit, kunnen we zulke ernstige vervuilers niet weren?
„Ja, zo gaat dat wel vaker helaas. Daarom moet dat via Europa worden aangepakt.”

Hoe kijk je terug op de dagen dat jij er was?
„Als enerverend en inspirerend. Er is duidelijk véél meer gevoel van urgentie in vergelijking met de vorige klimaattop in Kopenhagen.”

Wordt het niet eerder tijd voor een oorlog tegen klimaatverandering dan een oorlog tegen terrorisme?
„Dat vind ik te boud gesteld. Je moet gewoon investeren in een goed leefklimaat. Het één hoeft het ander niet uit te sluiten.”

foto’s: Jan Lintsen, William Moore (Tiemens)

[Reageren op dit artikel? Neem contact op met de redactie via het contactformulier]
 

Social Media:

Laatste editie:

  • De Nijmeegse Stadskrant
  • Postbus 265, 6500 AG Nijmegen
  • tel: 024 - 388 85 07
  • redactie@denijmeegsestadskrant.nl