Laatste editie: Juli 2017 HomeJuli 2015 › Nijmeegse Zaken

Nijmeegse Zaken

Wat hebben de Romeinen ooit gedaan voor ons? Naast het aanleggen van wegen en, vermoedelijk, een aquaduct en naast het schetsen van de contouren van scholing en gezondheidszorg, toch nog aardig wat. Wat doen de Nijmegenaren ter ere van die Romeinen? Naast straatnamen verzinnen en een tentoonstellinkje organiseren over de Romeinse muur onder het wanstaltige Holland Casino, eren wij onze voormalige overheersers met verkeersborden midden in het sprankelende kunstwerk de Neptunusring aan de Broerdijk. Eerst stonden er vier rotondeborden. Later kwamen er nog twee afzichtelijke gele omleidingsborden richting St. Maartenskliniek bij. Al snel verscheen een boos pamflet van de initiatiefnemers van het kunstwerk met de boodschap: ‘Gemeente haal dit weg!’ Hulde aan de gemeente, want zij gaf gehoor aan deze oproep. Als stille getuige stond er nog een bewegwijzeringspaal zonder borden in het midden van het kunstwerk. Maar plots keerden de borden terug. De gemeente sloeg opnieuw toe! De Romeinen keken ooit met medelijden naar die Bataafse cultuurbarbaren. Hun scepsis wordt beantwoord. Ze hadden zich rot gelachen.

In het begin van onze jaartelling verbleven de Romeinen met een grote legerplaats op het Kops Plateau. Later kwamen Bataven, Kelten en zelfs Duitsers een kijkje nemen. Inmiddels is het een schatkamer van archeologische verrassingen. Maar het groene gebied moet worden heringericht. Reden voor de Stichting Kops Plateau en de Marggraff Stichting (eigenaar van het gebied) om afgelopen 12 mei een inspiratieavond te organiseren in het Belvoir Hotel met de buurtbewoners. De omwonenden mochten ook ideeën spuien. Een woordvoerder van de stichting gaf aan dat subsidies geen optie meer zijn, want er wordt bezuinigd. Kortom, het Kops Plateau kan niet meer zo groen blijven als het is. Er moet een andere manier komen om geld in het laadje te krijgen: volgens ‘een verdienmodel’ en via ‘een duurzame, gewenste markteconomische dragende waarde’. De geschrokken buurtbewoners werden onderworpen aan een ‘rode en groene schrijfsessie’. Bij de rode sessie konden de mensen aangeven wat ze niet wilden. Een kermis werd vaak genoemd. En bij de groene sessie mochten ze aangeven wat ze wel wilden. Veel groen en rust werd er gezegd. Dat was niet helemaal de bedoeling volgens de stichting. De bewoners voelden nattigheid. En geheel volgens Nederlandse traditie richtten de buurtbewoners, al tijdens de inspraakavond, een vereniging op die opkomt voor hun belangen. Nu maar hopen dat er geen Romeins pretpark komt.

Het is een goede zaak om papier, glas, textiel, groente en fruit en restafval te scheiden. Maar nu opgelet: er is een illegale restafvalzak in omloop in Nijmegen! Het gaat om een replica van de groene zak die per stuk 93 cent kost. U weet wel, dat groene zakkenpakket van de DAR waarvan je schrikt als je ’m afrekent. De kosten van de groenzak zijn zo hoog dat-ie zelfs milieuonvriendelijke mensen stimuleert om het afval te scheiden. Geen wonder dat Nijmegenaren tot de top-scheiders van Nederland behoren. Afijn, er is nu een illegale zak in omloop, een nep-zak! Iemand kwam op het idee om de groene zak illegaal te vervaardigen en zo een zakcentje te verdienen. De snoodaard vult zijn zakken door de zakken onder de officiële prijs op het internet aan te bieden. Opletten, want deze zak is lichter groen van kleur dan de normale zak. Weet wel, als u deze criminele zak langs de kant van de weg zet, dan wordt die niet opgehaald. U koopt dus een kat in de zak. Sterker nog, als u samen met de zak gesignaleerd wordt, dan kunt u worden aangehouden voor het plegen van een strafbaar feit! Voor de duidelijkheid: u mag de zakken niet verspreiden, niet verhandelen en niet produceren.

[Reageren op dit artikel? Neem contact op met de redactie via het contactformulier]
 

Social Media:

Laatste editie:

  • De Nijmeegse Stadskrant
  • Postbus 265, 6500 AG Nijmegen
  • tel: 024 - 388 85 07
  • redactie@denijmeegsestadskrant.nl