Laatste editie: Juli 2017 HomeMaart 2015 › Stadskrantstatendebat: Werkgelegenheid

Stadskrantstatendebat: Werkgelegenheid

Dit artikel is een onderdeel van het Stadskrantstatendebat. Lees meer hier

PvdA – Werkgelegenheid

Peter Kerris (PvdA): „Er moeten maatregelen komen om de werkgelegenheid aan te jagen.”

„Er zijn in Gelderland 80.000 mensen werkloos. Dat komt neer op de helft van de bevolking van Nijmegen, een te grote groep”, introduceert Peter Kerris, lijsttrekker van de PvdA zijn thema. „De vooruitzichten voor de komende zes jaar voorspellen slechts een lichte banengroei. De provincie moet dus maatregelen nemen. Voor de lange termijn zijn dat investeringen in kansrijke sectoren zoals de logistiek in het rivierengebied, de industrie in de Achterhoek, de Food Valley rond om Wageningen en het onderwijs in Nijmegen en Wageningen. Voor de korte termijn is dat het Impulsplan Wonen.” Hiermee worden oude kantoorgebouwen omgebouwd naar wooncomplexen en woningen geïsoleerd. „Het Impulsplan Wonen leverde duizenden manjaren aan werkgelegenheid op en daarmee willen we de komende vier jaren doorgaan”, besluit Kerris.

Volgens GroenLinks-lijsttrekker Nelson Verheul zijn de partijen het op dit vlak snel met elkaar eens. „Werkgelegenheid creëren willen we allemaal.” Hij twijfelt echter aan het effect van het Impulsplan. „Ik heb geen cijfers gezien waaruit die duizenden extra banen blijken.” Het ontbreekt de PvdA volgens hem aan concrete maatregelen. „Iets anders dan het Impulsplan hebben jullie niet.” Verheul ziet vooral kansen in het verduurzamen van de economie. „In milieu- en energietechnologie, dáár zie ik een forse banengroei. Niet in de logistiek.”
  D66-lijsttrekker Michiel Scheffer meldt dat slechts een deel van de werkzoekenden baat heeft bij het Impulsplan. „Inderdaad lag op de woningmarkt een groot probleem, maar een ingenieur of thuiszorgmedewerker heeft niets aan het plan.” Volgens hem leidt een Haagse belastinghervorming tot veel meer banen.
  Frederik Peters (VVD) verbaast zich erover dat politici zich op het vlak van de ondernemer wagen. „Naast investeren in topsectoren, moeten we ervoor zorgen dat de provincie Gelderland een aantrekkelijk vestigingsklimaat heeft.” Dat betekent volgens Peters zo min mogelijk belemmeringen, regels en financiële lasten opwerpen. Kerris ziet voor het mkb een regierol weggelegd voor de provincie. „De bedreiging door buitenstedelijke detailhandel, mkb’ers die van de banken geen geld krijgen, daar kunnen we wat aan doen.”
  Verheul vindt het VVD-verwijt van te veel regels te makkelijk. „We zijn het afvoerputje van Europa. Kijk naar de slechte lucht- en waterkwaliteit. Moeten de milieuregels dan nóg soepeler?” De regeldruk vloeit volgens hem juist voort uit de vele uitzonderingen die zijn gemaakt voor bedrijven. De kracht van Gelderland is volgens hem de natuurrijkdom. „En die moeten we koesteren. Niet gaan lopen piepen over vergunningen die te moeilijk of te kostbaar zijn. De grootste kosten zitten niet daarin, die zitten in je personeel.”
  Scheffer vult aan dat ondernemers best meer voor het milieu willen doen, maar „op een manier die voor hen te behappen is.” Hij pleit voor een dialoog tussen ondernemers en overheid.
  Agnes Lewe (SP) trekt de duizenden extra banen door het Impulsplan in twijfel. „Volgens mij was dat de winst van alle werkgelegenheidsprojecten in Gelderland.” Ook zet ze vraagtekens bij de logistiek als banenmotor in Gelderland. Daarop reageert Kerris fel: „Ik snap niet dat een partij als de SP niet op die sector inspeelt”.
  Lewe: „Dat doen we wel. Maar wij maken ons ook zorgen over de hoger opgeleiden.” Voor die groep denkt de SP aan verbreding van opleiding, verdeling van arbeidsplaatsen en een andere vorm van technologie. „Maar concrete oplossingen heb ik nog niet gevonden”, aldus Lewe.

[Reageren op dit artikel? Neem contact op met de redactie via het contactformulier]
 

Social Media:

Laatste editie:

  • De Nijmeegse Stadskrant
  • Postbus 265, 6500 AG Nijmegen
  • tel: 024 - 388 85 07
  • redactie@denijmeegsestadskrant.nl