Laatste editie: Juli 2017 HomeMaart 2015 › Stadskrantstatendebat: Bereikbaarheid

Stadskrantstatendebat: Bereikbaarheid

Dit artikel is een onderdeel van het Stadskrantstatendebat. Lees meer hier

VVD – Bereikbaarheid

Frederik Peters (VVD): „Bereikbaarheid is hét speerpunt van de VVD.”

Frederik Peters, nummer negen op de lijst van de VVD, stelt het thema bereikbaarheid centraal. „Als provincie moeten we zorgen voor een optimaal vestigingsklimaat. Bedrijven creëren immers banen. De afgelopen vier jaar investeerde de coalitie goed in bereikbaarheid, wegen zijn geoptimaliseerd en de A15/A12 wordt een belangrijke verbinding.” Wel schrikt hij van het negatieve effect van files. „Ten opzichte van 2011 is 31% van de banen door files onbereikbaar. Juist nu de economie weer langzaam aantrekt, moeten we de problemen van voor de crisis oplossen. Dat betekent investeren in wegen, herstel van bruggen en viaducten en verbetering van het openbaar vervoer. Daardoor zullen meer banen binnen acceptabele reisafstand vallen.”

Agnes Lewe (SP) reageert: „Nooit gedacht het ooit eens te zijn met de VVD. Al zit het verschil waarschijnlijk in de nuances.” Direct volgen er kritische geluiden op het belang dat bedrijven hechten aan bereikbaarheid. D66-lijsttrekker Michiel Scheffer: „In gesprekken met ondernemers komt bereikbaarheid pas op de vijfde plaats. Nelson Verheul, lijsttrekker voor GroenLinks valt hem bij: „Kijk naar de Randstad. Daar is nog steeds de meeste bedrijvigheid. En daar zit tevens de meeste drukte! Dus hoezo is bereikbaarheid zo’n belangrijke voorwaarde?” Peters reageert: „De positie van Gelderland, tussen mainports Rotterdam en Amsterdam en achterland Europa, heeft enorm veel potentie.” Verheul: „Om dat potentieel te verzilveren, moet je heel veel mensen trekken.” „Ja, en ondertussen puilen de bijstandsbakjes bij de gemeente uit”, kaatst Peters terug.
  Lewe bekijkt bereikbaarheid vanuit een ander perspectief: „Kunnen plattelandsbewoners nog goed bij de voorzieningen in de stad komen?” Peters: „Voor hen is digitale bereikbaarheid een uitkomst. Daar zetten we, dankzij deze coalitie, goede stappen in, bijvoorbeeld met breedband in de Achterhoek.” Niet wat Lewe betreft: „De bereikbaarheid van het platteland neemt juist af met deze coalitie. Openbaar vervoer moet daar blijven bestaan. Bereikbaarheid mag niet individueel bepaald worden.” Peter Kerris (PvdA) is het daarmee oneens: „Een taxi voor die ene mevrouw uit Aalten die naar Ulft moet, kan goedkoper zijn dan een busverbinding. Dus je mag zeker naar de individuele behoeftes kijken.”
  Een betere bereikbaarheid kan volgens Verheul worden bereikt door innovaties in vervoer. „Waarom wegen uitbreiden, terwijl die alleen ’s ochtends en ’s avonds een piekbelasting hebben? Nieuwe technologieën maken een betere spreiding mogelijk.” Volgens hem moeten bedrijven meer denken aan de sector in zijn geheel en niet alleen aan hun eigen voordeel. „Heeft de provincie daar een rol in?”, vraagt Scheffer. „Ja, want zij kan technologieën stimuleren en beloningssystemen instellen”, antwoordt Verheul.
  Kerris koppelt betere bereikbaarheid aan meer veiligheid op de wegen en aan het terugdringen van fijnstof in woonkernen. „Bij Voorst zat tot voor kort tijdens de spits het hele dorp op slot. Door de nieuwe rondweg is de bereikbaarheid én de fijnstofvervuiling aangepakt.” Ook pleit Kerris voor investeringen in het spoor. „Belangrijk voor scholieren en studenten.”
  Een verbreding van de A15 met een derde baan aan beide kanten ziet hij als onvermijdelijk vanwege de hoeveelheid ongelukken. Verheul is het daar niet mee eens: „Nog een rijbaan, nog meer drukte, nog meer kans op ongelukken.”
  Scheffer trekt de discussie naar de binnenstad. „Bedrijven vinden financiële argumenten veel belangrijker dan de bereikbaarheid. Winkeliers in de binnenstad hebben baat bij betaald parkeren. Als klant weet je dat er in ieder geval een parkeerplek is. Dat is bij gratis parkeren lang niet altijd zo.” Ook ruimtelijke ordening speelt volgens hem een rol in bereikbaarheid. „Je wilt dat mensen dicht bij hun werk wonen en niet voortdurend door de provincie pendelen.” Al staat dat laatste in contrast met de nieuwe regels voor bijstandsgerechtigden die drie uur reistijd van hun woon-werkverkeer, heen en terug, voor lief moeten nemen. Verheul trekt dat gegeven naar het positieve. „Door een betere spreiding van verkeer, en dus een afname van files, worden de verder gelegen banen beter bereikbaar en kunnen dus meer vacatures worden ingevuld.”

[Reageren op dit artikel? Neem contact op met de redactie via het contactformulier]
 

Social Media:

Laatste editie:

  • De Nijmeegse Stadskrant
  • Postbus 265, 6500 AG Nijmegen
  • tel: 024 - 388 85 07
  • redactie@denijmeegsestadskrant.nl