Laatste editie: Juli 2017 HomeDecember 2014 › Nijmeegse Zaken

Nijmeegse Zaken

De Nijmeegse VVD kent momenteel behoorlijk roerige tijden binnen haar gelederen, na de transfer van fractievoorzitter en boegbeeld Hayke Veldman naar de Tweede Kamerbankjes in Den Haag. Gesteggel over wie de nieuwe fractievoorzitter moet worden, raadsleden die niet samen door één deur kunnen en een raadslid dat de jure nog op de lijst staat maar de facto zijn eigen tokootje bestiert als een soort zzp’er in de politiek. Dit als een eenpersoonsfractie, de fractie-Eigenhuijsen in dit geval. Koren op de molen voor de linkse collega's in de Nijmeegse raad, al dit gekonkel. Met deze nieuwe loot aan de veelkleurige Nijmeegse politieke boom neemt de versplintering verder toe. Veel partijen in een raad betekent vaak dat er onderlinge coalitietjes worden gevormd waarbij het overzicht voor de leek helemaal wegvalt. In Nijmegen zijn 39 leden vanaf de start van Paul Eigenhuijsen als kleine zelfstandige verdeeld over tien fracties. Dit kan in de praktijk betekenen dat de raadsvergaderingen en de commissievergaderingen rommelig en chaotisch verlopen, waardoor er van slagvaardige besluitvorming weinig terechtkomt. En dat willen we toch niet in een stad waar een tomeloze ambitie en daadkracht van af moet stralen.

Op vrijdag 12 december vindt op de rotonde van de Hengstdalseweg/Broerdijk de opening plaats van het Romeinse monument de Neptunusring. De maker van het kunstwerk, Alphons ter Avest, en de initiatiefnemers zijn die dag goedbedoeld verkleed als Romein. Leuk hoor, al die helmen en zwaarden. Wel grappig dat nooit wetenschappelijk is aangetoond dat er een Romeins aquaduct bij de Broerdijk heeft gelegen, noch dat er ooit sporen van een waterleiding zijn gevonden. De kans is groot dat op 12 december 2014 voor het eerst ‘Romeinen’ op die plek staan. De gemeente is echter enthousiast. Geen wonder, want zij ziet in het kunstwerk een toeristische trekpleister. En, zoals de Romeinen al zeiden: Pecunia non olet (Geld stinkt niet).

En dan nu goed nieuws voor alle Nijmeegse huurders. Want zij zijn spekkoper waar het gaat om het afval. De linkse meerderheid van de gemeenteraad heeft met onmiddellijke ingang besloten de afvalstoffenheffing af te schaffen. Als eerste in Nederland. Dat is dus goed nieuws voor de huurders, maar helaas slecht nieuws voor wie ooit heeft geïnvesteerd in de aanschaf van wat woonstenen. Huiseigenaren gaan wel wat voelen in hun beurs. De onroerendezaakbelasting gaat namelijk omhoog, want er moeten wel genoeg duiten in de gemeentekas vloeien. Reden voor dit besluit: huurders zijn de laatste jaren de pineut gebleken van het landelijke bezuinigingsbeleid, met name vanwege de verhuurdersheffing die aan de woningcorporaties is opgelegd. Twee miljard wil het rijk binnenhalen via die heffing en de huurders mogen deze centen ophoesten. Om dat ongemak een beetje te verzachten hoeven de huurders in Nijmegen niet meer de portefeuille te trekken om de DAR te financieren. Een mooi plan, al zullen sommige Nijmegenaren in bepaalde wijken daar ongetwijfeld anders over denken.

[Reageren op dit artikel? Neem contact op met de redactie via het contactformulier]
 

Social Media:

Laatste editie:

  • De Nijmeegse Stadskrant
  • Postbus 265, 6500 AG Nijmegen
  • tel: 024 - 388 85 07
  • redactie@denijmeegsestadskrant.nl