Laatste editie: Juli 2017 HomeJuli 2014 › Nijmeegse Zaken

Nijmeegse Zaken

Heb je net vol trots een nieuwe historische attractie gepresenteerd, blijkt het misschien niet eens bestaan te hebben. Dat is wat er gebeurde rond het Romeinse aquaduct uit de eerste eeuw na Christus. Het aquaduct had een totale lengte van ongeveer vijf kilometer en vervoerde water vanaf het Kerstendal in Berg en Dal op ongeveer 80 meter boven NAP via de Heilig Landstichting naar de legerplaats van het Tiende Legioen. Deze lag op de Hunnerberg in het oostelijk deel van het huidige Nijmegen, op 52 meter boven NAP. Met meerdere uitkijkpunten en een wandelroute langs het tracé is het voormalige aquaduct weer duidelijk zichtbaar aanwezig. Maar de Gemeentelijke Rekenkamer dreigde afgelopen voorjaar roet in het eten te gooien. Op basis van bronnenonderzoek concludeerde deze dat het bestaan van een Romeins aquaduct met gerede twijfel is omgeven en voor dit moment als onvoldoende vaststaand moet worden beschouwd. De gemeente kon volgens de Rekenkamer beter niet te veel pronken met het aquaduct. Dit schoot de lokale politici echter in het verkeerde keelgat. Voor terughoudendheid was volgens hen geen enkele reden, het zou juist schadelijk zijn voor het imago van Nijmegen. Als uiteindelijk blijkt dat het aquaduct toch niet heeft bestaan, dan kan de gemeente altijd nog een geheel nieuwe categorie van toeristische attracties introduceren: de fictieve historische monumenten. Want na een neptoren in het Valkhofpark kan er ook nog wel een namaak-aquaduct bij. Succes gegarandeerd.

Er zijn meer onderwerpen waarbij het gemeentebestuur moeite lijkt te hebben met het juist interpreteren van feiten en cijfers. Met de hoeveelheid decibel bijvoorbeeld. Je kunt erover redetwisten, maar decibellen horen nu eenmaal bij het jaarlijkse hoogtepunt van feestend en sportend Nijmegen: de intocht van de Vierdaagse op de drukbevolkte Via Gladiola. Naast de gladiolen en de blaren op de voeten van de dappere lopers hoort muziek onlosmakelijk bij deze bijzondere vrijdag. Burgemeester Bruls dacht daar op een onbewaakt moment toch anders over. Het moest rustiger, ja zelfs stiller tijdens het binnenhalen van de deelnemers. Al dat getoeter en al die platte feesthouse, nee, dat ging de burgervader te ver. De onderbouwing van zijn constatering ging al snel mank en de gemeenteraad prikte dit proefballonnetje door. De muziek blijft, alleen afstemmen op elkaar is wel zo handig. Want een cocktail van luide, uit krakende boxen dreunende hardstyle met pal aan de overkant van de weg een charmant blaaskapelletje, terwijl twintig meter verderop Frans Duijts een smartlap over het publiek uitstort, dat kan echt niet. Het moet tenslotte wel leuk blijven.

Het goed kunnen inschatten van aantallen blijkt ook op andere terreinen erg lastig voor het gemeentebestuur. In september doet een colonne van zeshonderd prachtige oude legervoertuigen, al dan niet bemand door nog in leven zijnde veteranen, de stad aan. Dit om de zeventigjarige herdenking van de bevrijding van Nijmegen extra luister bij te zetten. En ook hiervan heeft Hubert Bruls nachten wakker gelegen. ‘Dat is te veel, driehonderd moet voldoende zijn’ dacht hij. De Waalkade kan al dat verkeer niet aan, geldt als belangrijkste argument. De raad daagde de burgervader uit om, rekening houdend met de gevoelens van de aanwezige veteranen, te kijken naar een alternatief. Hier bleek hij wel gevoelig voor te zijn. Bruls wil de zeshonderd voertuigen in kleinere colonnes opsplitsen, precies zoals dit ook tijdens operatie Market Garden in september 1944 gebeurde. Een deel gaat via Grave en Weurt, een deel via Lent en een deel over de Waalkade.

Toch jammer dat niet alle zeshonderd voertuigen vanaf de Voerweg de Waalkade op denderen. Dit zou een unieke mogelijkheid zijn geweest om de stevigheid van de damwand te testen, waarvan de herstelwerkzaamheden na bijna twee jaar eindelijk afgerond zijn. Mocht de wand dit unieke verkeer houden, dan kan de aannemer trots zijn en heeft de kade niet voor niets zo lang op slot gezeten. Wat als een bevrijding kan aanvoelen voor de lang door de nodige overlast geteisterde Benedenstadbewoners.

Om bij de damwand te blijven: door de gebrekkige staat van de oude wand was het niet mogelijk de afgelopen twee jaar de Waalkade te gebruiken voor de Vierdaagsefeesten. De traditionele vuurwerkshow Waal in vlammen kon hierdoor ook niet georganiseerd worden, maar gaat dit jaar weer door. Het festijn is van de traditionele dinsdagavond naar de zondagavond verplaatst, maar dankzij een vooruitziende blik van de organisatie is dit jaar vanwege de WK-finale meteen een uitzondering gemaakt, waardoor de Waal dit jaar op maandagavond 14 juli in vlammen wordt gezet. Naast het vuurwerk wilde de organisatie dit spektakel verlevendigen door het afsteken van zogeheten waterbommen. Alleen: dit feest gaat niet door. De Provinciale Statenfractie van de Partij voor de Dieren gooide roet in het – voor hen hopelijk vegetarische – eten. De schok- en geluidsgolven veroorzaken ernstige inwendige schade bij de vissen in het Waalwater. Als een stout schoolkind keerde de organisatie op haar schreden terug en schrapte dit onderdeel alsnog. Voor de toeschouwers blijft er maandagavond gelukkig meer dan genoeg fraais over om van te genieten. Maar het zou pas echt mooi zijn als alle optredende artiesten tijdens de Vierdaagsefeesten zeven dagen lang voor muzikaal vuurwerk zorgen.

In de nobele strijd voor meer transparantie introduceert de Vierdaagse dit jaar de ‘4Walker’ app, voor deelnemers aan de Vierdaagse die in het bezit zijn van een smartphone. Met deze slimme hulp kan de organisatie precies zien waar de 46.000 wandelaars rondstiefelen. Voor een klein bedrag kunnen vrienden en familie in de huid van de NSA kruipen en meekijken hoe hun geliefde als een stipje over het scherm voortdrentelt.

Met de app kan de organisatie uiterst waardevolle informatie verzamelen, zoals waar op de route blarenprikkers ingezet moeten worden. Daarvoor is de app voorzien van de zogenaamde Blarenkoning, die het aantal blaren telt. Blijkbaar kan de Blarenkoning de blaren al voorvoelen, zodat de blarenprikker met zijn naald op het juiste moment bij de juiste loper aankomt.

We zijn benieuwd met welk snufje de organisatie volgend jaar aankomt. Misschien wel een app die aanvoelt dat je erdoorheen zit, zodat een mental coach je ter plekke moed kan inpraten.

[Reageren op dit artikel? Neem contact op met de redactie via het contactformulier]
 

Social Media:

Laatste editie:

  • De Nijmeegse Stadskrant
  • Postbus 265, 6500 AG Nijmegen
  • tel: 024 - 388 85 07
  • redactie@denijmeegsestadskrant.nl