Laatste editie: Juli 2017 HomeMaart 2014 › Stadskrantlijsttrekkersdebat: Wijken

Stadskrantlijsttrekkersdebat: Wijken

Dit artikel is een onderdeel van het Stadskrantlijsttrekkersdebat. Lees meer hier

Debatopzet

Voor het debat nodigde de Stadskrant de lijsttrekkers uit van de grootste vijf partijen. Allereerst die van de drie partijen die Nijmegen de afgelopen vier jaar bestuurden, te weten Pepijn Boekhorst van GroenLinks, Turgay Tankir van de PvdA en Rob Jetten van D??. Voor de oppositie ter linkerzijde nam Hans van Hoo?ft van de SP deel, voor de oppositie ter rechterzijde Hayke Veldman van de VVD. Elke lijsttrekker kreeg een vast tijdsblok om een zelfgekozen onderwerp centraal te stellen. Na een inleiding werd er vervolgens gezamenlijk over gedebatteerd. De volgorde waarin de sprekers aan het woord kwamen, werd bepaald per loting.


PvdA - Wijken

Turgay Tankir (PvdA): „Het is niet meer 'u vraagt, wij draaien', wij vragen nu aan bewoners wat ze er zelf voor doen.”

„Volgens de Stads- en Wijkmonitor gaat het met de Nijmeegse wijken goed”, opent Turgay Tankir zijn betoog. „Veel mensen zijn actief, bijna 53 procent doet iets voor anderen.” De wijkbudgetten zijn de afgelopen periode efficiënter georganiseerd waardoor er meer mensen worden bereikt. Als voorbeeld noemt hij het wijkenfestival in De Goffert, waar ruim 500 mensen op afkwamen. Er zijn nu zo'n 150 projecten waar bewoners zelf verantwoordelijkheid dragen voor onderhoud of toezicht. Veel mensen zijn volgens Tankir tevreden over hun wijk: „Burgers geven een 7,6 en ondernemers een 7,2.” De rol van de overheid is hierbij veranderd. „Het is niet meer zo van 'u vraagt, wij draaien', maar wij vragen nu aan bewoners wat ze er zelf voor doen.” Verder wil Tankir dat er per wijk één plan komt zodat bewoners in één oogopslag kunnen zien wat er te doen is en wie er bij betrokken zijn. „Wij gaan niet bezuinigen op de wijkbudgetten”, besluit Tankir uitdrukkelijk.

„Niet bezuinigen op de wijkbudgetten is één kant”, brengt Hans van Hooft (SP) in. „Van de andere kant is er wel bezuinigd op voorzieningen in de wijk, zoals speeltuintjes en beheerders. Verder is er bezuinigd op de wijkbibliotheken. Ook op het onderhoud aan de openbare ruimte en het groen is bezuinigd. De verloedering neemt daardoor al toe.”

„Er is geen verloedering in Nijmegen, dat woord bestaat niet in Nijmegen”, werpt Tankir tegen. „Het onderhoud aan de openbare ruimte gebeurt nu alleen goedkoper doordat regiogemeenten zijn aangesloten.” „Een vestzak-broekzakverhaal”, betitelt Hayke Veldman (VVD) dit. „De winstuitkering van de DAR is de afgelopen jaren omlaaggegaan.” Daarop aansluitend haalt Van Hooft de perspectiefnota 2014 erbij. „Ik heb hier de cijfers: acht ton staat er vanaf 2016 aan bezuinigingen op de openbare ruimte, het stáát hier gewoon!” Tankir sputtert tegen dat het aan de nieuwe coalitie is hoe die daaraan vorm geeft. Rob Jetten (D66) brengt in dat een aantal wijkcentra best wegbezuinigd kan worden. „Er zijn zo'n twintig voorzieningen die slechts een of twee dagdelen per week open zijn. Ik zie veel liever dat we dat geld investeren in burgerparticipatie, en in schoon en veilig in de wijk, dan dat het nu in stenen zit.”

Dat is te kort door de bocht, vindt Pepijn Boekhorst (GroenLinks). „Je moet er juist voor zorgen dat zo'n gebouw beter benut wordt. Ik spreek met bewoners in Noord die dingen zelf willen organiseren, en die krijgen het bij de gemeente niet voor elkaar om dat te doen op een tijd dat de deur dicht zit. Dan jaag je dus mensen weg!”

Van Hooft vindt dat er een karikatuur van de wijkcentra wordt geschetst. „Er is geen wijkcentrum met een bezettingsgraad van onder de tachtig procent, sommige zitten bomvol en hebben wachtlijsten.” Boekhorst vult aan: „Je moet de wijkcentra die beperkt open zijn zeven dagen per week opengooien, kijk dán eens wat er gebeurt!” Een kostenbesparing valt volgens Van Hooft te behalen door bewoners te betrekken bij het sleutelbeheer.

Veldman oppert aansluitend om alle voorzieningen in een wijk te combineren, zoals schoolgebouwen en sportgebouwen die vaak een deel van de dag leegstaan. „Dat zeg je wel heel gemakkelijk”, werpt Tankir tegen, „maar die zijn niet zomaar geschikt. Je hebt te maken met beheer, toegankelijkheid, weten regelgeving zoals brandveiligheid, noem maar op. Maar die slag wil ik zeker maken.” Boekhorst benadrukt daarbij dat „zoiets alleen kan door te investeren en niet door te bezuinigen op wijkcentra, zoals D66 oppert.”

[Reageren op dit artikel? Neem contact op met de redactie via het contactformulier]
 

Social Media:

Laatste editie:

  • De Nijmeegse Stadskrant
  • Postbus 265, 6500 AG Nijmegen
  • tel: 024 - 388 85 07
  • redactie@denijmeegsestadskrant.nl