Laatste editie: Juli 2017 HomeMaart 2014 › Stadskrantlijsttrekkersdebat: Wie met wie?

Stadskrantlijsttrekkersdebat: Wie met wie?

Dit artikel is een onderdeel van het Stadskrantlijsttrekkersdebat. Lees meer hier

Natuurlijk, de verkiezingsuitslag van 19 maart bepaalt welke partijen in Nijmegen de dienst gaan uitmaken. De kiezer heeft altijd het laatste woord, zo heet het. Maar, met wie werken de partijen zelf het liefst samen de komende vier jaar, vroeg de Stadskrant de lijsttrekkers aan het slot van het debat.

Dan blijkt hoezeer het botert in de huidige coalitie tussen GroenLinks, PvdA en D66. Heikele onderwerpen lijken er niet te zijn en het liefst gaan ze de komende vier jaar gedrieën verder. De SP blijkt bij de anderen niet goed te liggen.

Rob Jetten van D66 laat doorschemeren dat hij samenwerking met de SP zo goed als uitsluit. „Er bestaan fundamentele verschillen, zoals ga je in deze tijden de lasten verhogen, of blijf je doorgaan met hervormen en bezuinigen. Ik wil een coalitie die doorgaat op de weg van hervormen.”

Maar ja, acht jaar geleden voerde D66 stevig campagne tegen GroenLinks als de partij die Nijmegen naar de knoppen hielp, en vier jaar later nam D66 vrolijk deel aan het door GroenLinks geformeerde stadsbestuur. Volgens Jetten was dat geen draaien van D66, nee, GroenLinks was omgegaan. Jetten: „Wij hebben altijd campagne gevoerd met die hervormingsagenda en tegen de lijn die links had ingezet. Lees je het collegeakkoord van 2010, dan zie je dat een groot deel van het linkse gedachtegoed is ingeruild.”

GroenLinks ziet dat anders. Pepijn Boekhorst: „We hebben met ons drieën een nieuwe progressieve aanpak gevonden waarbij nog steeds aandacht is voor de zwakkeren in de samenleving. Alleen creëren we niet langer een groot vangnet, maar een springplank die mensen helpt hun eigen kracht beter te benutten.”

De SP vindt dit een flauwekulverhaal. Van Hooft: „D66 heeft in 2010 wel tachtig procent van haar programma binnengehaald, die complimenten heb ik altijd gegeven. In die zin heeft het stadsbestuur een enorme ruk naar rechts gemaakt. Op sociaal en economisch gebied is D66 in Nijmegen rechtser en elitairder dan de VVD, met ieder voor zich en God voor ons allen!”

Dat gaat Turgay Tankir (PvdA) te ver. „Er is nooit één winnaar in een coalitie. Dit college heeft met GroenLinks flink op duurzaamheid ingezet. Voor de PvdA is werk en inkomen heel belangrijk. De doorgevoerde hervormingen, daar stonden we samen achter. Ook de houding naar de burgers is nu anders. Het is niet meer 'u vraagt, wij draaien', wij willen verantwoordelijke bewoners die zelf initiatief nemen.”

Trok GroenLinks met de SP twaalf jaar geleden nog samen op voor een links college, nu lijkt dat ver te zoeken. Boekhorst somt de zegeningen op van de afgelopen vier jaar zoals de ingezette veranderingen op zorg en welzijn, woningmarkt en energiebeleid. „Daar wil ik wel mee verder, we kunnen niet terug naar vroeger”, verwijt Boekhorst de SP. Dát schiet in het verkeerde keelgat bij Van Hooft: „Dat heb ik geen moment gezegd!” „Dan moet je je verkiezingsprogramma maar eens lezen! Daarin is 2010 het ideale jaar waarin alles nog klopte”, hakt Boekhorst door. Vervolgens herhaalt Van Hooft in toorn de eerder in het debat aan de orde gekomen programmapunten van de SP om te besluiten met: „Dat heeft niets te maken met een stap terug, dat is een stap voorwaarts om ervoor te zorgen dat we in Nijmegen sociaal blijven! Hervorming is nu maar aan één ding gekoppeld, bezuinigingen, en daardoor kaalslag, en dát is de D66-ideologie!”

Het Arnhemse voorbeeld, waar SP en VVD samen in het college zitten, ziet VVD-lijsttrekker Hayke Veldman hier niet snel gebeuren. „In het verkiezingsprogramma van de SP lees ik dat in een periode van vier jaar de lasten voor huiseigenaren verzwaren van veertig naar zestig miljoen. Dat gaat met de VVD niet gebeuren.” „Dat is niet waar Hayke!”, onderbreekt Van Hooft hem, „leugens, hij moet niet liegen!” Vervolgens ontstaat er opnieuw een welles-nietesdiscussie over de cijfers. Van Hooft belooft Veldman het nodige uit te leggen na afsluiting van het debat.

[Reageren op dit artikel? Neem contact op met de redactie via het contactformulier]
 

Social Media:

Laatste editie:

  • De Nijmeegse Stadskrant
  • Postbus 265, 6500 AG Nijmegen
  • tel: 024 - 388 85 07
  • redactie@denijmeegsestadskrant.nl