Laatste editie: Juli 2017 HomeMaart 2014 › Stadskrantlijsttrekkersdebat: Duurzaamheid

Stadskrantlijsttrekkersdebat: Duurzaamheid

Dit artikel is een onderdeel van het Stadskrantlijsttrekkersdebat. Lees meer hier

Debatopzet

Voor het debat nodigde de Stadskrant de lijsttrekkers uit van de grootste vijf partijen. Allereerst die van de drie partijen die Nijmegen de afgelopen vier jaar bestuurden, te weten Pepijn Boekhorst van GroenLinks, Turgay Tankir van de PvdA en Rob Jetten van D??. Voor de oppositie ter linkerzijde nam Hans van Hoo?ft van de SP deel, voor de oppositie ter rechterzijde Hayke Veldman van de VVD. Elke lijsttrekker kreeg een vast tijdsblok om een zelfgekozen onderwerp centraal te stellen. Na een inleiding werd er vervolgens gezamenlijk over gedebatteerd. De volgorde waarin de sprekers aan het woord kwamen, werd bepaald per loting.


GroenLinks - Duurzaamheid

Pepijn Boekhorst (GroenLinks): „Investeren in duurzaamheid is hét middel om lastenverlaging te bereiken.”

„Aan duurzaamheid heeft Nijmegen de afgelopen jaren heel hard gewerkt. Met resultaat”, steekt Pepijn Boekhorst van wal. „Het warmtenet brengt de CO2-uitstoot flink terug. Daarnaast hebben vijftienhonderd inwoners met subsidie hun woning geïsoleerd waardoor ze iedere maand geld overhouden in hun portemonnee. Is dat niet het slimme middel om lastenverlaging te bewerkstelligen?”, legt hij de anderen voor. Volgens Boekhorst snijdt het mes daarmee aan drie kanten. „Een vollere portemonnee voor de burger, werkgelegenheid voor Nijmeegse bouwbedrijven en een beter milieu.” Boekhorst vindt dat het stadsbestuur, mede voor de toekomstige generatie, moet doorpakken om in 2045 klimaatneutraal te zijn. „Wie gaat de uitdaging aan om op die manier aan lastenverlaging te werken?”, vraagt hij de andere lijsttrekkers.

Hans van Hooft (SP) heeft hier niets op tegen, maar heeft geen trek in „bijdragen aan winkeltjes als het Groene Hert, dat een fiasco werd. Liever”, zegt Van Hooft, „investeren we samen met woningcorporaties in energiezuinige woningen, want dat scheelt de huurders in hun maandlasten.” Voorts ziet de SP kansen voor zonne-energie als dé energiebron voor de toekomst. Van Hooft fantaseert over een deal tussen de gemeente en NXP door massaal zonnecellen af te nemen. „Als we die in Nijmegen overal op daken planten, worden we de sun city van Nederland. Dan lopen we voorop in nieuwe technologie én creëren we werkgelegenheid.” Volgens de SP'er behoeft zonne-energie geen subsidie, want „zonnecellen verdienen zich binnen zeven jaar terug. Overal neerzetten dus die dingen!”

Hayke Veldman (VVD) sluit zich hierbij aan. „De vraag is waarom de gemeente overal voor moet zorgen.” Volgens hem is er in de afgelopen vier jaar slechts één goed klimaatbesluit genomen: de aanleg van het eerder genoemde warmtenet. „Dat gaat wezenlijk bijdragen aan een beter klimaat. Al het andere is gerommel in de marge. Elk jaar is een miljoen extra uitgegeven ten opzichte van 2010 en dat heeft niets opgeleverd.”

Boekhorst onderbreekt hem fel: „Vijftienhonderd Nijmegenaren hebben hun woning geïsoleerd, zeven miljoen omzet voor bouwbedrijven leverde dat op!” Veldman is niet onder de indruk: „We hebben negentigduizend woningen in Nijmegen. Gerommel!” Hij voelt zich gesteund door een recent rapport dat uitwijst dat Nijmegen slecht scoort op duurzaamheid. „Dat rapport is door verantwoordelijk wethouder Jan van der Meer direct in de prullenbak gemieterd en beoordeeld als een slecht rapport. Wat een lef!” vindt Veldman. „Helemaal als je ziet wie zich aan dat rapport verbonden hadden. Van der Meer had er juist van moeten leren.”

„Wat is dan jullie plan, Hayke?”, vraagt Boekhorst aan Veldman. De VVD'er antwoordt: „De ontwikkelingen in met name zonne-energie gaan hard. Wat nu op de daken ligt, is binnen een paar jaar verouderd.” „Dan gaan we als gemeente nu dus niks doen?”, legt Boekhorst hem voor. „Op het gebied van duurzaamheid moeten mensen dat inderdaad voor een groot deel zelf doen”, antwoordt Veldman. „Materiaal wordt straks goedkoper, zodat mensen zelf de stap zetten. Dat hoeven we als gemeente niet te subsidiëren.”

Rob Jetten (D66) zegt er juist trots op te zijn dat de coalitie een miljoen extra per jaar heeft vrijgemaakt. „Klimaat staat daarmee in Nijmegen echt op de agenda, dat is in veel andere steden niet het geval. Om in 2045 energieneutraal te zijn, moeten we blijven investeren en als gemeente zelf het goede voorbeeld geven door bijvoorbeeld je eigen stadhuis energieneutraal te maken.” Wel vindt Jetten dat subsidie voor zonnepanelen en isolatie achterhaald is. „Liever geven we woningeigenaren die hun energielabel weten te vergroenen een compensatie op de ozb.”

Waar de VVD ervoor pleit een stap terug te doen, wil Jetten net als GroenLinks juist geld blijven uittrekken voor duurzaamheid. „De overheid subsidieert asfalt, de aanleg van vliegvelden, havens, kolencentrales.” Veldman onderbreekt hem: „Dat zijn investeringen, geen subsidies.” Daar is Jetten het niet mee eens: „Geld voor duurzaamheid ís een investering. Investering in de toekomst. Van een Nederland waarin je droge voeten houdt en dat voor energiewinning niet afhankelijk is van anderen.”

[Reageren op dit artikel? Neem contact op met de redactie via het contactformulier]
 

Social Media:

Laatste editie:

  • De Nijmeegse Stadskrant
  • Postbus 265, 6500 AG Nijmegen
  • tel: 024 - 388 85 07
  • redactie@denijmeegsestadskrant.nl