Laatste editie: Juli 2017 HomeMaart 2014 › Een politieke echtscheiding

Een politieke echtscheiding

Het Nijmeegse midden
Albaer Hillen: Dezelfde politieke idealen, maar nu met een Nijmeegse partij.

Op 19 oktober 2012 was daar ineens een nieuwe lokale partij: De Nijmeegse Fractie. Vier raadsleden namen afscheid van de partij die hen op het pluche had gebracht en gingen samen een nieuw avontuur aan. Exact zeventien maanden later moet blijken of de partij de vuurproef kan doorstaan: lukt het De Nijmeegse Fractie om met lijsttrekker Albaer Hillen op 19 maart voldoende stemmen te behalen?

Een wandbord vol krantenartikelen van De Gelderlander siert de fractiekamer van De Nijmeegse Fractie. Lijsttrekker Albaer Hillen is zichtbaar trots op de keren dat zijn partij de pers heeft gehaald. „Dat laat zien dat we ertoe doen.”

Hillen is een oude rot in de politiek. Namens het CDA zat hij vanaf 2002 in de gemeenteraad. Hij schreef mee aan het laatste verkiezingsprogramma van de partij. Op 19 oktober 2012 kwam de breuk. „Het voelde als een echtscheiding”, zegt hij daarover. Veel wil hij er niet over kwijt. „We hebben afgesproken om er niks over te zeggen, maar pijn doet het nog steeds.” De mening van het overgebleven CDA-raadslid Chantal Teunissen dat hij zijn zetel had moeten opgeven, deelt hij niet. „De wet is daarover duidelijk: als een fractie uit elkaar valt, behoren de zetels toe aan de personen.”

Het was geen toeval dat de nieuwe fractieleden elkaar vonden. „Inhoudelijk werkten we al samen, zo was ik al financieel woordvoerder van Ben van Hees, het raadslid van de Stadspartij Nijmegen NU!. Soms kwam de vraag op of het CDA, de Stadspartij en de Verenigde Senioren Partij niet beter samen verder konden. En toen kwam de breuk, zoals een echtscheiding je ook overkomt.”

Melkkoe

Speerpunten van De Nijmeegse Fractie zijn bestrijding van de jeugdwerkeloosheid en opkomen voor de Wajongers, maar de partij maakt zich ook druk over de toegankelijkheid van Plein 1944 voor mensen met rollators. „Wij zitten in het sociale midden”, typeert Hillen zijn partij. „Het Wmo-beleid van wethouder Zorg en Welzijn Bert Frings juich ik van harte toe. En samen met Rinus Janssen van de PvdA maken we ons sterk voor de mensen die bij Breed werken.”

Groot strijdpunt met de huidige coalitie is het parkeerbeleid. „We zien dat Nijmegenaren zich ontzettend ergeren aan hoe de gemeente parkeerautomaten gebruikt als melkkoe”, zegt Hillen verbeten. Zijn partij wil het betaald parkeren in de avonduren afschaff en. Om parkeeroverlast in de stad tegen te gaan, stelt De Nijmeegse Fractie voor een extra parkeergarage bij de Nieuwe Hezelpoort te bouwen, ofschoon de nieuwe Keizer Karelgarage nog lang niet volledig wordt benut. „Wij willen dat bezoekers van de stad hun auto in parkeergarages neerzetten, zodat de bewoners en vergunninghouders hun auto op straat kunnen parkeren.”

Bescheiden

De Nijmeegse Fractie ontstond oktober toen vier raadsleden hun partij verlieten en gezamenlijk een fractie vormden. Twee van hen waren afkomstig uit het CDA: de huidige lijsttrekker voor de nieuwe partij Albaer Hillen en Léon Busschops. Het CDA verloor hiermee twee van de drie zetels en bleef over als eenmansfractie. Door de overstap van John Brom naar De Nijmeegse Fractie verloor de seniorenpartij VSP haar in moeizaam behaalde tweede zetel en werd eveneens een eenmansfractie. Nog rampzaliger was het vertrek van Ben van Hees naar De Nijmeegse Fractie: zijn Stadspartij Nijmegen NU! verloor daarmee het enige raadslid dat de partij vertegenwoordigde en vele getrouwen volgden de stap van Van Hees.

Opvallend aan het verkiezingsprogramma is dat de partij de lasten voor ondernemers en de parkeertarieven wil verlagen, terwijl zij tegelijk extra uitgaven wil doen om de stad sociaal te houden. Hoe denkt de partij dat te kunnen betalen? Ambtelijk verwijst Hillen daarvoor naar de bezuinigingsvoorstellen van zijn partij bij de behandeling van de perspectiefnota. Op de vraag waarop zijn partij concreet wil bezuinigen, duikt hij in de papieren. „De voorstellen dateren van vorig jaar mei, juni”, excuseert hij zich bladerend door het partijprogramma. „Kijk hier heb ik het, de gemeente moet met tweehonderd ambtenaren minder werken”, leest hij voor. „Daar heeft de gemeenteraad mee ingestemd, daarbovenop moet nog 22 miljoen bezuinigd worden. De vraag waarop bezuinigd moet worden, hebben we voorgelegd aan de inwoners opdat ook hun stem gehoord wordt.”

Hoewel Hillen lijsttrekker is, is hij geen wethouderskandidaat. „Het lijkt me verstandig om in de raad te blijven als wij deelnemen aan een coalitie. Op onze lijst staan voldoende kandidaten die daarvoor geschikt zijn.” Dan moet de partij wel eerst een goede verkiezingsuitslag zien te behalen. Hillen is daarin bescheiden: „Ik ben een gelukkig mens als we de vier zetels die we nu hebben, vasthouden.”

[Reageren op dit artikel? Neem contact op met de redactie via het contactformulier]
 

Social Media:

Laatste editie:

  • De Nijmeegse Stadskrant
  • Postbus 265, 6500 AG Nijmegen
  • tel: 024 - 388 85 07
  • redactie@denijmeegsestadskrant.nl