Laatste editie: Juli 2017 HomeJuli 2013 › Stalkende politie

Stalkende politie

Ruim 3200 beveiligingscamera's die u in de gaten houden, telde de politie tot nu toe in Nijmegen. Dat is pakweg een camera per vijftig Nijmegenaren. En dan betreft het hier alleen nog maar een tussenstand, het totaal komt naar verwachting uit op 3500.

Sinds het begin van dit jaar is de politie drukdoende met het in kaart brengen van de camera's bij Nijmeegse bedrijven, zoals benzinestations, winkelcentra, ziekenhuizen en bedrijventerreinen. Ook de camera's op openbare plaatsen zoals die bij de voetgangersgebieden in de binnenstad, bussen en trein, fietsenstallingen en wijkcentra neemt de politie mee in haar overzicht. De vele camera's bij zelfstandigen en particulieren blijven buiten beschouwing. De inventarisatie daarvan beschouwt de politie vooralsnog als een ondoenlijke klus.

Een volgende stap is dat de politie met die bedrijfscamera's kan meekijken vanuit de centrale toezichtruimte. Na de zomervakantie start hiermee een proef. Tot dusver weigerde geen enkele winkelier medewerking volgens de politie.

Het is bizar hoe kritiekloos de politie sluipenderwijs steeds meer toezicht krijgt op het openbare leven. Elke camera op de openbare weg staat al permanent doorgeschakeld naar de politie. Niemand blijft meer onopgemerkt in de stad.

Gaandeweg ontstaat er zo een stalkende staat. Niet voor niks legt de overheid van iedereen de biometrische gegevens vast in de identiteitsdocumenten. Want computers kunnen met de techniek van gezichtsherkenning iedereen straks volautomatisch signaleren en volgen. Vergelijkbaar met een elektronische enkelband, alleen dan onzichtbaar.

Zowel de vrijheid als de veiligheid van elke brave burger raakt met al deze ontwikkelingen steeds meer bedreigd. Want die controlerende overheid kan zich ook tegen hem keren. Zelfs al is alles schijnbaar goed geregeld bij wet. Wetten zijn immers simpel te veranderen wanneer er een andere politieke wind gaat waaien. Onze oosterburen weten dat maar al te goed. Indien iets misbruikt kan worden, gebeurt dat op een zeker moment ook. Dat heeft de geschiedenis bij herhaling uitgewezen.

[Reageren op dit artikel? Neem contact op met de redactie via het contactformulier]
 

Social Media:

Laatste editie:

  • De Nijmeegse Stadskrant
  • Postbus 265, 6500 AG Nijmegen
  • tel: 024 - 388 85 07
  • redactie@denijmeegsestadskrant.nl